Dzisiaj jest poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Lidia, Augustyn, Nikodem, Kamelia

II rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wójt Gminy Sulików przypomina przedsiębiorcom z terenu Gminy Sulików, że 31 maja mija termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłatę należ wnieść na konto Urzędu Gminy Sulików 18 8392 0004 0000 0101 2000 0030. Konieczność wniesienia opłaty wynika z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.) - opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

« powrót