Dzisiaj jest sobota, 31 lipca 2021 r.
Imieniny obdchodzą: Ignacy, Lubomir, Helena, Roman

Gmina Sulików z dofinansowaniem na zakup sprzętu do nauki zdalnej uczniów

Gmina Sulików znalazła się na liście gmin i powiatów, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Zdalna Szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński podpisał umowę na kwotę 60 tys. zł w ramach której zostanie zakupionych 20 tabletów i 15 laptopów do zdalnej nauki dla uczniów. Sprzęt komputerowy pozwoli na kontynuację nauki uczniów poprzez zdalną pracę z nauczycielem. Po dokonaniu zakupu laptopów, sprzęt zostanie przekazany do szkół z terenu Gminy Sulików.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Zakupiony sprzęt ma usprawnić funkcjonowanie nauki zdalnej i wspomóc tych uczniów, którzy nie mają dostępu do komputera. Sprzęt zostanie im wypożyczony. Wkład własny gminy jest zerowy. Obecnie Gmina Sulików ma już wyłonionego dostawcę sprzętu, który w najbliższych tygodniach powinien trafić do szkół.

W maju br. Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński złożył drugi wniosek w ramach programu Zdalna Szkoła+, gdzie głównym kryterium przydziału środków była liczba rodzin wielodzietnych na terenie gminy. W efekcie Gmina Sulików pozyskała 45 tys. zł i w najbliższym czasie nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie. Wsparcie jest skierowane bezpośrednio do szkół, pośrednio do nauczycieli i uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

« powrót