Dzisiaj jest piątek, 14 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Alfred, Euzebiusz, Maksymilian, Selma

Gmina Sulików przekazała szkołom sprzęt do zdalnej nauki

Gmina Sulików otrzymała grant w wysokości blisko 60 tys. zł na zakup sprzętu do zdalnej nauki.

W czerwca br. Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński przekazał zakupione przez gminę laptopy, tablety i myszki bezprzewodowe dyrektorom Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biernej oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie. Docelowo sprzęt będzie użyczony - na czas zdalnego nauczania - uczniom i nauczycielom, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu przez internet. Po zakończeniu pandemii sprzęt pozostanie na wyposażeniu szkół w celu dalszego wspierania uczniów i nauczycieli.

Zakup sprzętu został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach musieli w domach usiąść przed monitorami komputerów. Zadanie zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” ZDALNA SZKOŁA - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Dodatkowo Gminie Sulików udało się pozyskać dodatkowe środki w ramach programu Zdalna Szkoła+, gdzie głównym kryterium przydziału środków była liczba rodzin wielodzietnych na terenie gminy. W efekcie Gmina Sulików pozyskała 45 tys. zł i w najbliższym czasie nastąpi zakup dodatkowego sprzętu komputerowego. Wsparcie jest skierowane bezpośrednio do szkół, pośrednio do nauczycieli i uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

« powrót