Dzisiaj jest piątek, 14 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Alfred, Euzebiusz, Maksymilian, Selma

Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok

Zgodnie z art.28aa ustawy o samorządzie gminnym wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.W debacie nad raportem o stanie gminy, która odbywa się na sesji, poza radnymi mogą wziąć udział również mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia na zasadach ustalonych przez przewodniczącego rady.

Sesja Rady Gminy Sulików, na której planowana jest debata nad Raportem o stanie Gminy Sulików została zaplanowana na dzień 15 lipca 2020 r.

« powrót