Zamknij
Dzisiaj jest czwartek, 22 października 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Kordula, Filip, Klaudia, Salomea, Marek, Halka, Przybysław

Jubileusz 75-lecia OSP Studniska Dolne

W dniu 27 września 2020r. miały miejsce uroczyste obchody Jubileuszu 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych oraz 25-lecia funkcjonowania jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się o godz. 12.00 uroczystym apelem na placu przed remizą OSP Studniska: najpierw dowódca uroczystość druh Grzegorz Kolbuch złożył meldunek Prezesowi OSP, druhowi Janowi Kolbuchowi, następnie przy dźwięku hymnu strażackiego „Rycerze Floriana” dokonano podniesienia flagi związkowej na maszt.
 
Z uwagi na pandemię wirusa Sars-Cov-2 apel miał ograniczony charakter - zorganizowany był tylko dla druhów OSP oraz kilkorga zaproszonych gości - tych właśnie, po odtworzeniu hymnu związkowego przywitał Prezes OSP.
 
Na uroczystość przybyli: Pan Artur Bieliński - Starosta Zgorzelecki, Pan Piotr Konwiński - Zastępca Burmistrza Miasta Zgorzelec, Pan Robert Starzyński - Wójt Gminy Sulików, mł. bryg. Hubert Jarosz z Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu, Pan Ryszard Kurasiewicz - Sołtys Studnisk Górnych, druhna Katarzyna Moczydłowska - Sołtys Studnisk Dolnych, należąca jednocześnie do OSP Studniska, ks. Kanonik Janusz Kankiewicz - Proboszcz Parafii Sulików, ks. Jerzy Adamczewski - Proboszcz Parafii Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu - dawny mieszkaniec Studnisk Dolnych i członek honorowy jednostki OSP Studniska, członkowie honorowi OSP Studniska: dh Adam Kiełbus, dh Wojciech Tyc, dh Andrzej Tyc oraz dh Marian Moczydłowski.
 
Następnie Naczelnik jednostki OSP Studniska Dolne, dh Grzegorz Fleszar przedstawił historię jednostki, na koniec której wspomniano zmarłych strażaków oraz uczczono ich pamięć dźwiękiem syreny strażackiej.
 
Kolejnym punktem apelu było uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy jubileuszu 75-lecia, którego dokonał Prezes OSP wraz z Wójtem Gminy Sulików i Starostą Zgorzeleckim. Poświęcenia tablicy dokonał ks. Kanonik Kankiewicz.
 
 

 
Potem przyszedł czas na wręczenie odznaczeń: odznakami „Za Wysługę Lat” odznaczono 28 strażaków OSP, pośród których za najdłuższy staż w OSP - wysługą 70 lat odznaczony został dh Franciszek Ptak - wieloletni Prezes OSP Studniska, a obecnie członek honorowy OSP. Odznakami MDP wyróżniono najmłodszych członków OSP Studniska - 7 członków MDP otrzymało złote, srebrne i brązowe odznaczenia. Odczytano także wyciągi z uchwał o nadaniu medali „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, które zostaną uroczyście wręczone podczas najbliższych powiatowych obchodów z okazji Dnia Strażaka - wśród nadanych medali jest także ten najważniejszy - Złoty Medal nadany przez Zarząd Główny Związku OSP RP Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych. W dalszej części Prezes OSP Studniska Dolne wręczył osobom reprezentującym instytucje wspierające jednostkę OSP pamiątkowe podziękowania, natomiast Wójt Gminy Sulików - listy gratulacyjne członkom honorowym OSP.
 
Na koniec apelu głos zabrali goście zaproszeni, składając na ręce Prezesa podziękowania i okolicznościowe podarunki: Wójt Gminy Sulików, Pan Robert Starzyński wręczył na ręce Prezesa OSP Studniska symboliczny czek na kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania specjalistycznego - kwota ta, na wniosek Wójta Gminy Sulików została przyznana Uchwałą Rady Gminy Sulików i umożliwi zakup trzech zestawów umundurowania specjalnego, w skład którego wchodzi ubranie bojowe, rękawice specjalne, kominiarka niepalna oraz obuwie specjalne skórzane.
 
Również Starosta Zgorzelecki, Pan Artur Bieliński przekazał na ręce Prezesa OSP symboliczny komplet umundurowania, informując że trzy takie zestawy trafią do jednostki OSP, zakupione dzięki dofinansowaniu Pana Starosty.Z kolei Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza została wyróżniona z rąk mł. bryg. Huberta Jarosza - przedstawiciela Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu okolicznościowymi „gadżetami”, w tym m. in. workami na ubrania i obuwie sportowe.
 
Po zakończeniu apelu wszyscy zgromadzeni udali się do kościoła w Studniskach Dolnych, gdzie pod przewodnictwem ks. Adamczewskiego i przy udziale pocztu sztandarowego jednostki OSP Studniska, odprawiona została uroczysta odpustowa Masza Św., koncelebrowana przez zaproszonych księży, w intencji m.in. zmarłych strażaków.
 
Uroczyste obchody zakończone zostały poczęstunkiem przygotowanym dla strażaków i zaproszonych gości w świetlicy szkoleniowej w budynku remizy OSP.
 
Początki jednostki OSP Studniska sięgają 1945 r., kiedy to na Ziemie Zachodnie przybyły transporty przesiedleńców zza Buga. Do Studnisk zwanych po 1945 roku Stawiskami przesiedleni zostali żołnierze z II Armii Wojska Polskiego wraz z rodzinami. Byli to mieszkańcy okolic Lwowa, Stanisławowa, Grodna i innych miejscowości. We wsi po Niemcach była remiza, w której znajdował się konny wóz strażacki ze skromnym wyposażeniem. Po bliższym zapoznaniu się mieszkańców, zorganizowana została Ochotnicza Straż Pożarna. Pierwszym prezesem został Pulikowski Jan, a trzon OSP stanowili: Laszkiewicz Jan, Czeski Oktawian, Marcinów Jan, Kolbuch Jan, Kropa Jan, Ferenz Antoni, Szymański Mieczysław, Bartmanowicz Jan, a później dołączyli: Moczydłowski Henryk, Bzowy Marian, Marek Władysław, Ryglowski Tadeusz, Ferenz Jan i inni. OSP rozpoczęło prężną działalność. Regularnie odbywały się ćwiczenia. Respektowany był obowiązek przydzielania koni do wozu strażackiego. Po zorganizowaniu PGR-ów do wozu strażackiego przydzielony został ciągnik.
 
W latach 60-tych prezesem został Laszkiewicz Jan. Za czasów jego prezesury członkowie OSP domagali się wybudowania nowej remizy strażackiej wraz ze świetlicą. Zebrania OSP odbywały się w mieszkaniach prywatnych, a członków wciąż przybywało. Z uzyskaniem zgody i pomocy finansowej były problemy, a plan budowy przeciągał się z roku na rok.
 
W 1970 roku prezesem OSP został druh Ptak Franciszek. Jego konsekwentne działania w sprawie budowy remizy zostały poparte przez nadrzędne władze OSP, tak w rejonie jak i w województwie. W efekcie w 1989 wybudowana została nowa remiza, a do jej ukończenia w znacznym stopniu przyczynił się Komendant Zawodowej Straży Pożarnej kpt. Jan Padewski. Po oddaniu i poświęceniu remizy funkcję prezesa OSP objął Jan Kolbuch i pełni ją do dnia dzisiejszego. W 1988 r. konny wóz strażacki został zastąpiony nowym samochodem pożarniczym, terenowym STAREM 266, który funkcjonuje w jednostce do dnia dzisiejszego. W 1995 roku, na mocy trójstronnego porozumienia, zawartego pomiędzy ówczesnym wójtem Gminy Sulików, Panem Andrzejem Biernackim, Komendantem Rejonowym Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu, kapitanem Markiem Radwanem oraz Prezesem OSP w Studniskach - Janem Kolbuchem, jednostka OSP w Studniskach została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego i w tym roku obchodziła również jubileusz dwudziestopięciolecia funkcjonowania w strukturach tegoż systemu. Był to strategiczny moment w dziejach jednostki. Włączenie w struktury KSRG umożliwiło jednostce szybki i silny rozwój, który trwa nieustannie do dnia dzisiejszego.
 
W roku 2005 zakupiono nowy, lekki samochód ratownictwa technicznego Ford Transit wraz z wyposażeniem. W tym także roku strażacy obchodzili jubileusz 60-lecia i z tej okazji jednostce został uroczyście nadany sztandar OSP. W roku 2013 został zakupiony drugi średni samochód ratowniczo - gaśniczy - nowoczesny pojazd marki MAN, natomiast w roku 2016 remiza OSP została poddana gruntownemu odnowieniu - ukończono kilkuletnią systematycznie prowadzoną modernizację pomieszczeń wewnątrz oraz wykonano elewację zewnętrzną wraz z ociepleniem budynku i nowym przekryciem dachu.
 
Obecnie jednostka liczy 67 członków OSP, w tym 42 członków zwyczajnych (w tym 5 kobiet), 5 członków honorowych oraz 20 członków MDP. 38 druhów tworzy Jednostkę Operacyjno-Techniczną - posiadają wszelkie niezbędne badania i przeszkolenia, umożliwiające im udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 19 posiada kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, dziewięciu ratowników pełni służbę w szeregach Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy OSP Studniska średnio podejmują ok. 200 interwencji rocznie (w tym roku jest już ich ponad 170). Wyszkolenie ratowników i wyposażenie jednostki umożliwia podjęcie działań gaśniczych, działań podczas powodzi i podtopień, usuwania skutków gwałtownych wiatrów oraz działań z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego, a także w zakresie ratownictwa wodno-lodowego. Wyposażenie jednostki stanowią dwa średnie samochody gaśnicze, jeden lekki, oraz sprzęt specjalistyczny, m.in. do ratownictwa wodno-lodowego, sprzęt techniczny, hydrauliczny, pneumatyczny i pomiarowy, pompy, piły agregaty, zestawy medyczne i aparaty powietrzne.
 
Cała galeria z obchodów znajduje się pod:
 
« powrót