Dzisiaj jest środa, 19 stycznia 2022 r.
Imieniny obdchodzą: Marta, Henryk, Mariusz, Erwin

Inwestycje zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Poniżej prezentujemy inwestycje zrealizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


 

 

 Pawilon sanitarny przy Szkole Podstawowej w Biernej

Przy Szkole Podstawowej w Biernej został zamontowany pawilon sanitarny. Gmina Sulików w ramach programu „Wzmocnij swoje otoczenie” otrzymała od Polskich Sieci Elektroenergetycznych grant na częściowe sfinansowanie inwestycji.

Dzięki inwestycji uczniowie będą mogli korzystać z tymczasowego pomieszczenia sanitarnego, wyposażonego w toalety i umywalki, instalację elektryczną, grzewczą, wentylacyjną i wodno-kanalizacyjną oraz urządzenia do bezdotykowej dezynfekcji rąk. Obiekt jest zlokalizowany przy budynku Szkoły Podstawowej w Biernej. W przyszłości będzie wykorzystywany np. podczas imprez organizowanych przez Gminę.

Koszt inwestycji wyniósł blisko 63 tys. zł, część środków pochodzi z grantu pozyskanego od PSE, a pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych - krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców w warunkach pandemii koronawirusa oraz pomoc w dostosowaniu sposobu działania i narzędzi pracy do obowiązujących obostrzeń sanitarnych w gminach, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa.

 


 

PSE wspiera Szkołę Podstawową w Biernej w ramach programu "WzMOCnij swoje otoczenie"

Gmina Sulików otrzymała wsparcie finansowe od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach programu "Wzmocnij swoje otoczenie". Grant zostanie przeznaczony na częściowe sfinansowanie zakupu i montażu pawilonu sanitarnego na terenie Szkoły Podstawowej w Biernej. Częściowe, albowiem zadanie zostało wsparte również środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Niezadowalający stan techniczno-sanitarny łazienki w szkole w Biernej wymaga sporych inwestycji. Stąd inicjatywa Wójta Gminy Sulików, aby zapewnić uczniom tymczasowe alternatywne pomieszczenie sanitarne, dostosowane do obowiązujących obostrzeń. Obiekt będzie zlokalizowany przy budynku Szkoły Podstawowej w Biernej. Pawilon, podzielony na część damską i męską, będzie wyposażony w toalety i umywalki, instalację elektryczną, grzewczą, wentylacyjną i wodno-kanalizacyjną. Ponadto w pomieszczeniach będą zamontowane urządzenia do bezdotykowej dezynfekcji rąk.

Koszt inwestycji wyniesie ponad 50 tys. zł, z czego 20 tys. zł pochodzić będzie z grantu pozyskanego od PSE, a pozostała kwota zostanie sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 


 

Przebudowa odcinka drogi z Ksawerowa do Wilki

W ramach inwestycji docelowo w Gminie Sulików został zmodernizowany odcinek na długości 875 mb przy szerokości 3 m.

Zakres robót objął także wyrównane i wykonanie obustronnego pobocza oraz dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej z podbudową z kruszywa łamanego.
 
 
Wykonawcą robót była firma Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik z Kościelnika Dolnego. Całkowita wartość prac wyniosła blisko 370 tys. zł z czego dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych wyniosła ponad 183 tys. zł.
 
 
Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków pochodzących z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w 2020 roku oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
« powrót