Dzisiaj jest piątek, 26 lutego 2021 r.
Imieniny obdchodzą: Mirosław, Aleksander, Bogumił, Bogumiła, Ewelina

Informacja w sprawie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Sulików

W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego Gmina Sulików wyłoniła wykonawców, którzy w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. oraz od 15 listopada do 31 grudnia 2021 r. zajmą się zimowym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy:

Studniska Dolne, Studniska Górne - „Rolin-Trans” Stanisław Kasza.

Mała Wieś Dolna, Mikułowa, Sulików, Mała Wieś Górna, Bierna, Radzimów Dolny, Radzimów Górny, Miedziana, Stary Zawidów, Wielichów - Firma Usługowa PREMIUM Adrian Kłagisz.

Skrzydlice, Wilka, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny - Konsorcjum Firm. Lider konsorcjum: Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa „RICARDO” Ryszard Droszcz Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „PAULINKA” Leokadia Droszcz.

Zgodnie z zawartymi umowami, wykonawcy zobowiązują się m.in. do odśnieżania nawierzchni ulic i dróg na całej szerokości jezdni, zwalczania gołoledzi i śliskości zwłaszcza na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach i przystankach autobusowych. Ponadto mają obowiązek stałego monitorowania stanu dróg objętych zimowym utrzymaniem oraz zabezpieczenia odpowiedniej ilości materiałów niezbędnych do zwalczania śliskości zimowej.

Na terenie Gminy Sulików mamy do czynienia z czterema kategoriami dróg: wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi i wewnętrznymi. Za zimowe utrzymanie tych dróg, odpowiedzialne są zatem różne podmioty. W przypadku dróg wojewódzkich nr DW 357  i 355 na odcinku przebiegającym przez naszą gminę odpowiedzialna jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, utrzymanie dróg powiatowych leży w gestii Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu a dróg gminnych i wewnętrznych Urzędu Gminy Sulików.

Sytuacja na drogach gminnych monitorowana jest także przez pracowników Urzędu w ścisłej współpracy z sołtysami. Osobą odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sulików jest Dominika Maszyna - st. ds. obrony narodowej i zarządzania kryzysowego, tel. 75 77 87 609, 512 025 064. Wszelkie uwagi i zgłoszenia należy kierować także do sołtysów poszczególnych sołectw. Pozwoli to uzyskać na bieżąco informacje o miejscach, w których pojawią się zaspy lub oblodzenia, które utrudniać będą komunikację mieszkańcom. Warto także zauważyć, że działania służby drogowej mają na celu łagodzenie skutków zimy na drogach, a nie ich całkowitą likwidację. Ponadto przypominamy, że za odśnieżanie chodników przy posesjach odpowiedzialni są, co do zasady, właściciele nieruchomości.

Ponadto informujemy, że zimowym utrzymaniem dróg:

- powiatowych na terenie Gminy Sulików zajmuje się KONSORCJUM FIRM: LIDER - PPHU „PAULINKA” z Gryfowa Śląskiego. Partner: FPUH „ROBERTO” ze Zgorzelca,
tel. kontaktowy: Ryszard Droszcz, tel.: 510 101 752 lub 734 813 682. Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2020/2021 w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu odpowiada Wydział Drogownictwa tel. 75 77 50 182,

- wojewódzkich (nr 355 relacji Sulików - Zawidów) i ( nr 357 Sulików - Lubań) zajmuje się:

a) dział Obsługi Jednostki w DSDiK - ul. Krakowska 28, 50- 425 Wrocław, tel. dyżurny całodobowy - 71 39 17 196,  tel. kom. 609 990 969;

b) Zarząd Dróg Powiatowych w Lubaniu (porozumienie z Powiatem Lubańskim) -
tel. kom. 604 981 595 - Kierownik Służby Drogowej, tel. kom. 603 507 587, tel. 75 64 63 750;

c)Kierownik Służby Utrzymaniowej w Jeleniej Górze ul. Dworcowa 26, 58-560 Jelenia Góra: - Piotr Kula, tel. 75 75 51 018, 609 990 962 i St. Insp. na terenie powiatu zgorzeleckiego i bolesławieckiego - Waldemar Jarosz, tel. 609 799 086.

 

« powrót