Dzisiaj jest piątek, 26 lutego 2021 r.
Imieniny obdchodzą: Mirosław, Aleksander, Bogumił, Bogumiła, Ewelina

Budżet Gminy Sulików na 2021

30 grudnia 2020 r. Rada Gminy Sulików uchwaliła budżet na 2021 rok.
Dochody zaplanowane są w wysokości 28 899 093,00 zł a wydatki w wysokości 27 974 254,15 zł. Na inwestycje przeznaczonych będzie 884 479,15. Nadwyżka budżetowa w wysokości 924 828,85 zł, wynikająca z różnicy między dochodami a wydatkami zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 
Robert Starzyński, Wójt Gminy Sulików -„Pomimo trudnego okresu pandemii, który odbija się nie tylko na finansach firm, ale również samorządów, udało się opracować zrównoważony budżet Gminy Sulików na rok 2021. Tradycyjnie największą pozycją w wydatkach budżetowych jest oświata. Wydatkujemy na nią w 2021 roku ponad 8,5 mln zł. Kwotę ponad 6,3 mln zł stanowią wydatki na rodzinę, zaś ponad 2 mln zł na pomoc społeczną. Kolejną znaczącą kwotą wydatków w tegorocznym budżecie są wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, na którą zaplanowano ponad 3,2 mln zł. Jeśli chodzi o wydatki związane z zaplanowanymi inwestycjami w 2021 roku zamkną się one kwotą ponad 884 tys. zł. Ważną z punktu widzenia zaspokojenia podstawowych potrzeb części mieszkańców Gminy Sulików jest inwestycja związana z budową wodociągu do Starego Zawidowa i Wielichowa. Pragnę zaznaczyć, że wystąpiliśmy z wnioskiem do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o dofinansowanie środkami z Budżetu Państwa budowy wodociągu. Zaplanowana została także modernizacja wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Biernej. Również w przypadku tej inwestycji złożyliśmy stosowny wniosek do wspomnianego wcześniej przeze mnie programu. Środki zaplanowane na zadania inwestycyjne zostaną przeznaczone także na przebudowę dwóch dróg gminnych - w Małej Wsi Dolnej, ul. Sportowej w Sulikowie oraz opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. 8 Maja w Sulikowie. Planujemy także przy udziale środków zewnętrznych przebudować drogę dojazdową do gruntów rolnych w Studniskach Górnych. W trakcie roku plan budżetu może być modyfikowany jeżeli okaże się, że złożone przez nas wnioski uzyskają dofinansowanie. Ponadto jeśli pojawią się kolejne możliwości pozyskania środków zewnętrznych, na pewno będziemy o nie aplikować, aby realizować dodatkowe zadania oczekiwane przez mieszkańców".
« powrót