Dzisiaj jest piątek, 26 lutego 2021 r.
Imieniny obdchodzą: Mirosław, Aleksander, Bogumił, Bogumiła, Ewelina

Realizacja przedsięwzięć w sołectwach Gminy Sulików

W tegorocznym budżecie Gminy Sulików Rada Gminy przeznaczyła ponad 329 tys. zł na realizację zadań, które mieszkańcy Gminy uznali za najważniejsze w swoich sołectwach.

Wśród zadań do realizacji znalazły się m.in. przedsięwzięcia związane z:

- zakupem i montażem monitoringu,

- zagospodarowaniem placów zabaw, boisk sportowych, altan, terenów przy świetlicach, poszczególnych wsi,

- remontami i doposażeniem świetlic wiejskich, szatni sportowych,

- zakupem sprzętu, wyposażenia, umundurowania i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby jednostek OSP z terenu Gminy Sulików oraz remontami remiz,

- organizacją uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectw,

- utrzymaniem czystości i porządku.

Obecnie trwają prace nad ustaleniem najbardziej priorytetowych zadań, których realizacja odbędzie się w pierwszej kolejności.

Mamy nadzieję, że wszystkie sołectwa wykorzystają potencjał jaki daje znacząca kwota zaplanowana w budżecie gminy na wydatki sołeckie i dzięki zaangażowaniu oraz aktywności obywatelskiej uda się zrealizować wiele przedsięwzięć, które znacząco wpłyną na poprawę życia mieszkańców gminy.

« powrót