Dzisiaj jest piątek, 26 lutego 2021 r.
Imieniny obdchodzą: Mirosław, Aleksander, Bogumił, Bogumiła, Ewelina

Gmina Sulików wraz z partnerami Południowo-Zachodniego Klastra Energii złożyła wniosek na budowę istalacji fotowoltaicznych

W dniu 28 stycznia br. Gmina Sulików wspólnie z 8 członkami Południowo-Zachodniego Klastra Energii złożyła wniosek o dofinansowanie instalacji OZE na obiektach gminnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. 

Liderem i partnerem wiodącym w projekcie jest Centrum Sportowe i Rekreacyjne  Sp. z o.o. w Zgorzelcu. Jak podkreśla Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików „Celem naszego projektu wpisanego do wspólnego wniosku członków klastra jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii w Gminie Sulików poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych do lokalnego zaopatrzenia w energię.

Przedsięwzięcie polegać będzie na wybudowaniu 6 instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na obiektach użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Sulików tj. świetlicach wiejskich w Mikułowej, Studniskach Dolnych, Wrociszowie Górnym, budynkach Urzędu Gminy Sulików, Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie oraz Szkoły Podstawowej w Sulikowie. Koszt sześciu instalacji fotowoltaicznych sięgnie kwoty ponad 474 tys. zł. Największa zaprojektowana instalacja będzie miała moc 26 kW i ze względu na kubaturę budynku oraz zapotrzebowanie w energię elektryczną zamontowana zostanie na budynku Szkoły Podstawowej w Sulikowie. Najmniejsza instalacja o mocy 10 kW zaplanowana została do montażu na budynku świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym.

Przypomnijmy, że Gmina Sulików na mocy uchwały nr XX/152/20 Rady Gminy Sulików z dn. 13.10.2020 r. przystąpiła do Południowo-Zachodniego Klastra Energii. Wśród członków Klastra znajdują się także m.in. Gmina Miejska Zgorzelec, Gmina Miejska Zawidów,  PGE Energia Odnawialna S.A., Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.

Gmina Sulików w ramach członkowstwa w klastrze może aplikować po środki zewnętrzne, które są dedykowane wyłącznie dla klastrów energii. Docelowo członkowie, którzy złożyli wniosek mogą  liczyć na blisko 85% dofinansowania.

« powrót