Dzisiaj jest piątek, 23 kwietnia 2021 r.
Imieniny obdchodzą: Ilona, Jerzy, Wojciech

Gmina Sulików przystąpiła do programu "Czyste powietrze"

Gmina Sulików dołączyła do pięćdziesięciu dolnośląskich gmin, które podjęły decyzję o realizacji programu „Czyste Powietrze”.

W dniu 24 lutego br. Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików podpisał porozumienie z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotyczące wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze”.
Oznacza to, że mieszkańcy Gminy Sulików będą mogą składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w ekologiczne źródła ciepła do WFOŚiGW za pośrednictwem Gminy Sulików.
 
W Urzędzie Gminy Sulików, utworzony zostanie Punkt Konsultacyjny, którego zadaniem będzie wsparcie mieszkańców Gminy poprzez:
- pomoc w przygotowywaniu wniosków,
- wstępną weryfikację wniosków o dofinansowanie złożonych przez Wnioskodawców,
- przekazanie zweryfikowanych wniosków o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- pomoc w przygotowywaniu wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.
 
„Przystępując do programu wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Sulików w zakresie dużego zainteresowania wymianą nieekologicznych źródeł ciepła przy udziale możliwych do pozyskania środków zewnętrznych. Sądzę, że utworzenie punktu konsultacyjnego w Urzędzie usprawni proces starania się o dofinansowanie, a w efekcie przyczyni się do przyspieszenia procesu wymiany tzw. „kopciuchów” " - powiedział Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików.
 
W związku z zawartym porozumieniem Gmina może liczyć na dodatkowe granty m.in. środki w wys. 30 tys. zł na uruchomienie i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego PP Czyste Powietrze.
 
Program „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych z maksymalnie wydzielonymi dwoma lokalami mieszkalnymi lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
« powrót