Dzisiaj jest niedziela, 24 października 2021 r.
Imieniny obdchodzą: Rafał, Marcin, Alojzy, Antoni, Areta, Marta

Informacja o zebraniach wiejskich dot. funduszu sołeckiego na 2022 r.

Wrzesień to miesiąc poświęcony zebraniom wiejskim, podczas których mieszkańcy będą decydować jak zostaną rozdysponowane środki z funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do czynnego udziału w zebraniach wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego na 2022 rok.

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim aby środki funduszu mogły być przeznaczone na realizację przedsięwzięć ujętych we wniosku sołectwa, muszą być spełnione trzy warunki:

- zgłoszone zadanie musi być zadaniem własnym gminy;

- zadanie musi sprzyjać poprawie warunków życia mieszkańców;

- zadanie musi być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Środki z funduszu sołeckiego w 2022 roku wyniosą 393 309,07 zł.

Poniżej prezentujemy w załączniku harmonogram zebrań wiejskich.

Poszczególne sołectwa będą dysponować środkami w następującej wysokości:

Lp.

Sołectwo

Wysokość środków  (w zł)

1.

Bierna

23 986,43

2.

Wilka

16 560,90

3.

Mała Wieś Dolna

17 293,68

4.

Mała Wieś Górna

17 098,27

5.

Miedziana

23 888,73

6.

Mikułowa

22 472,01

7.

Radzimów Dolny

27 210,68

8.

Radzimów Górny

29 115,91

9.

Skrzydlice

17 782,20

10.

Stary Zawidów

28 676,24

11.

Studniska Dolne

46 751,56

12.

Studniska Górne

27 406,08

13.

Sulików

48 852,20

14.

Wilka Bory

10 796,34

15.

Wrociszów Dolny

18 661,54

16.

Wrociszów Górny

16 756,30

  • Harmonogram
« powrót