Dzisiaj jest piątek, 7 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Kajetan, Klaudia, Donata, Dorota, Konrad, Sykstus, Olechna

Prezes Suplazu odpowiada na najczęściej zadawane pytania w sprawie kanalizacji

Realizacja największej w historii Gminy Sulików inwestycji jaką jest budowa sieci kanalizacyjnej budzi wiele uwag i pytań ze strony mieszkańców, postanowiliśmy przedstawić, co w temacie najczęściej poruszanych kwestii ma do powiedzenia Prezes Międzygminnej Spółki Wodno- Kanalizacyjnej „SUPLAZ” Pan Krzysztof Lipko.

Po co utworzona została spółka?

Spółka Suplaz została powołana w 2005 r. przez trzy gminy: Sulików, Platerówkę, Zgorzelec, ponieważ był to warunek niezbędny, aby ubiegać się o dofinansowanie. Bez Spółki uzyskanie 36 mln dofinansowania nie byłoby możliwe, a samodzielnie żadnego z tych samorządów nie byłoby stać na realizację tak kosztownej inwestycji jaką jest budowa własnej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni.

Dlaczego ceny za wodę i ścieki są wyższe i z czego one wynikają?

Od samego początku istnienia spółki było wiadome, że po zakończeniu inwestycji ceny za świadczone usługi w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków w pierwszych latach pójdą w górę. W studium wykonalności (dokładna analiza projektu z uwzględnieniem m.in. wszystkich kosztów) zatwierdzonym uchwałą trzech Rad Gmin w 2008 r. jest zapisane, że „w pierwszych latach po zakończeniu inwestycji cena za wodę i ścieki kształtować się będzie na poziomie 25-26 zł za m³.” Na etapie dokonywania wyliczeń spółka jednak była zwolniona z podatku od nieruchomości. W chwili obecnej podatek musi płacić, co znacząco zwiększa nam ceny dostawy wody i odbioru ścieków. W przypadku wody podatek jest liczony na poziomie 2 zł do każdego m³, a do ścieków prawie 7 zł. Oprócz tego cena 1 m³ wody i ścieków musi uwzględniać podatek od nieruchomości, amortyzację oraz odsetki od kredytu zaciągniętego na realizację projektu. Te trzy elementy wpływające na wysokość ceny wody, która na chwilę obecną wynosi 6,50zł/m³ stanowią aż 3,62 zł/m³. W przypadku ścieków podatek, amortyzacja i odsetki stanowią aż 15,57zł/m³ przy aktualnej cenie 20,30 zł.

Jak ceny wyglądałyby gdyby nie te trzy składniki, na które nie mamy wpływu?

Bez nich cena za wodę wynosiłaby 2,88zł/m³, a cena 1 m³ odprowadzanych ścieków 4,73 zł. Aby ceny były mniej uciążliwe dla mieszkańców, Gmina Sulików od kilku lat stosuje dopłaty do wody, a od tego roku również do ścieków. Zastosowane dopłaty stanowią 50% ceny każdego m3.Nie ma obawy aby po roku obowiązywania dopłat na następne lata ich nie ustalono.

Dlaczego na etapie pisania wniosku o dofinansowanie nie uwzględniono zakupu wozu asenizacyjnego, który rozwiązałby problem odbioru ścieków od mieszkańców pozostałych wsi nie objętych I etapem projektu?

Pierwotny wniosek o uzyskanie dofinansowania zakładał zakup wozu asenizacyjnego. Niestety po jego weryfikacji, koszty związane z zakupem wozu okazały się nie być kosztami, które mogą zostać pokryte z dofinansowania. Jako spółka zdajemy sobie sprawę z potrzeby posiadania wozu asenizacyjnego, który w dużym stopniu rozwiązałby problem odbioru ścieków od mieszkańców nie objętych siecią kanalizacji. Posiadanie tego typu sprzętu w znacznym stopniu rozwiązałoby także problem wysokich cen rynkowych jakie obecnie dyktują nam zewnętrzni przedsiębiorcy. Również Wójt Gminy Sulików widzi potrzebę zakupu takiego wozu, ale do podjęcia decyzji niezbędna jest zgoda pozostałych udziałowców czyli Gminy Zgorzelec i Platerówka. Mogę zapewnić, że sprawa ta zostanie przeanalizowana pod względem możliwości jej realizacji na najbliższym zgromadzeniu wspólników spółki.

Dlaczego mieszkańcy nie byli odpowiednio wcześnie powiadamiani o planowanych przepięciach do nowego wodociągu i wyłączeniu starego?

Począwszy od pierwszego zebrania dnia 22.06.2010 r. dotyczącego inwestycji jak i na wszystkich następnych, temat był szeroko omawiany. W trakcie realizacji inwestycji zarówno pracownicy Spółki jak i wykonawca w rozmowach bezpośrednich tłumaczyli mieszkańcom zachodzące zmiany. Informacje o przepięciach wywieszane były na tablicach ogłoszeń, umieszczane na stronie internetowej spółki. Informowanie każdego mieszkańca za pomocą listów poleconych jest w tym wypadku ekonomicznie nieuzasadnione, generowałoby tylko dodatkowe koszty, które w efekcie odbiłyby się na cenie wody.

Czy każdy musi przyłączyć się do istniejącej sieci kanalizacyjnej?

Tak. Przyłączanie się mieszkańców do wybudowanej sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem ustawowym. Lepiej zrobić to teraz na preferencyjnych warunkach i zapłacić tylko 300 zł, niż później ponieść koszt 1500-2000 zł (mapy, projekt, uzgodnienia, inwentaryzacja). Za tą różnicę można wybudować już przyłącze. Nie przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej może w konsekwencji mieć bardzo poważne skutki związane z rozliczeniem dotacji. Jeśli do kanalizacji nie przyłączy się założona w projekcie liczba mieszkańców z Gminy Sulików tj. 2990 może dojść do sytuacji, że dotację będziemy musieli zwrócić. Dla porównania dodam, że do połowy lutego do kanalizacji przyłączyło się 640 osób.

W projekcie budowy kanalizacji przewidziano kolejne etapy, którymi ma zostać objęty teren całej gminy, co dalej?

W tej chwili zakończyliśmy Etap I. Zbliża się następny okres finansowania ze środków UE na lata 2014-2020, w którym Polska będzie miała do dyspozycji potężne pieniądze. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo na jakie konkretnie inwestycje i w jakiej wysokości, ale z dużym prawdopodobieństwem możemy przypuszczać, że będą to pieniądze na ochronę środowiska. Dla nas nie muszą już to być tak wielkie projekty jak ten, ponieważ mamy już oczyszczalnię ścieków i szkielet systemu kanalizacyjnego. Dołączanie kolejnych odcinków jest znacznie łatwiejsze i mniej kosztowne, jest to tylko kwestia czasu. Do tematu dalszego kanalizowania gminy należy jednak podchodzić ostrożnie, gdyż wskaźnik koncentracji 120 mieszkańców/km jest wyliczony jako minimum odbiorców gwarantujący opłacalność inwestycji. W aglomeracji Sulików mieszka 7834 mieszkańców, I etap objął swym zasięgiem 4190, pozostało zatem 3644 mieszkańców. Cały zakres rzeczowy projektu wynosi ponad 102 km, a my wykonaliśmy 40 km, tak więc do obsługi pozostałych 3644 mieszkańców potrzeba jeszcze 62 km sieci. Czy zatem uzasadnione będzie budowanie wszędzie gdzie zaplanowano? Mam poważne wątpliwości, ponieważ może to spowodować znaczny wzrost i tak już wysokiej ceny ścieków i wody. Rozbudowa będzie się wiązała ze wzrostem podatku od nieruchomości i wyższymi kosztami amortyzacji wliczanymi do ceny m3. Jednak nie mówimy „nie” dalszemu kanalizowaniu gminy.

Co z dalszą naprawą zniszczonych dróg?

Chciałbym wszystkich mieszkańców gminy uspokoić w tym temacie. Po zakończeniu kontraktu rozpoczął się roczny okres zgłaszania i usuwania wad. Wykonawca zgodnie z kontraktem musi usunąć wszelkie usterki jakie stwierdziliśmy do tej pory, oraz wszystkie te które dopiero stwierdzimy. Po zakończeniu rocznego usuwania wad rozpocznie się trzyletni okres gwarancyjny, tak więc w sumie przez cztery lata mamy do dyspozycji wykonawcę, który musi mówiąc dosłownie „po sobie posprzątać” i co najważniejsze robić to na własny koszt, my za te prace nie zapłacimy już ani złotówki.

« powrót