Dzisiaj jest niedziela, 9 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Roman, Ryszard, Romuald, Edyta, Klara

Przedsięwzięcia promujące idę odnowy wsi - konkurs ofert

Do 22 kwietnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu można składać wnioski w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”. 

Przedmiotowy konkurs skierowany jest dla sołectw uczestniczących w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”, które posiadają Sołecką Strategię Rozwoju Miejscowości przyjętą przez Zebranie Wiejskie. Wartość maksymalna dotacji nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 zł. Kwota ta może stanowić co najwyżej 90 % ogólnej wartości projektu.

Zakres wnioskowanego zadania obejmuje działania propagujące inicjatywę Odnowy Wsi poprzez wykonanie tablic informacyjnych tzw. „witaczy”, tablic opisujących miejscowość, wydanie materiałów promocyjnych, organizację imprez oraz założenie i prowadzenie serwisu internetowego.
Oferty oceniane będą wg poniższych kryteriów:
- realizacja projektu obejmuje co najmniej jeden zakres działania,
- projekt wpisany jest w Sołecką Strategię Rozwoju,
- zasięg oddziaływania projektu oraz rodzaj grupy docelowej,
- wysokość wkładu własnego,
- dotychczasowe doświadczenia oferenta w realizacji zadań podobnego rodzaju.
Głównie premiowani są oferenci nie biorący dotychczas udziału w w/w konkursie.

Warto wspomnieć, że z tej możliwość pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych w 2012 r. skorzystały aż 4 sołectwa z terenu Gminy Sulików. Serdecznie zapraszamy sołectwa uczestniczące w inicjatywie Odnowy Wsi Dolnośląskiej do składania swoich aplikacji.

Pełna treść ogłoszenia wraz z kryteriami dostępna jest na stronie internetowej:
www.umwd.dolnyslask.pl.

« powrót