Dzisiaj jest sobota, 15 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Maria, Napoleon, Stella

Ogłoszenie o konkursie

Starosta Zgorzelecki ogłasza konkurs pod hasłem: „Nasza wieś - mamy się czym pochwalić! - edycja II”. Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.


Adresatami konkursu są miejscowości wiejskie z terenu powiatu zgorzeleckiego.

Regulamin konkursu.
Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać do dnia 31 sierpnia 2013 r. na adres:
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Boh. II Armii WP 8a, 59-900 Zgorzelec
lub drogą mailową na adres:
b.walczak@powiat.zgorzelec.pl

Wieś, która w poprzednim roku zajęła pierwsze miejsce, w przedmiotowym konkursie, nie może brać w nim udziału przez kolejne 3 (trzy) jego edycje.


STAROSTA UFUNDUJE NAGRODY W NASTĘPUJĄCYCH WYSOKOŚCIACH:
I miejsce - 10.000 zł
II miejsce - 7.000 zł
III miejsce - 5.000 zł

Starosta celem wyłonienia zwycięzców powoła komisję konkursową. Komisja konkursowa w ustalonym przez siebie terminie dokona wizytacji i oceny wsi zgłoszonych do konkursu. O terminie wizyty komisji Sołtysi zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kryteria oceny i punktacja:
1.Estetyka i dbałość o zachowanie krajobrazu kulturowego i przyrodniczego: (0-10 pkt)
a) tereny i obiekty publiczne
b) posesje prywatne

2.Zakres i dynamika przedsięwzięć publicznych kształtujących warunki życia mieszkańców w okresie ostatnich trzech lat. (0-10 pkt)

3.Zorganizowanie i zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz wsi:- wykorzystywanie zasobów własnych- stosowane metody angażowania mieszkańców do realizacji projektów, informowanie społeczności lokalnej oraz współdziałanie lokalnych stowarzyszeń i grup mieszkańców- współdziałanie z władzami gminy i wykorzystywanie instrumentów wsparcia. (0-20 pkt)

4.Zachowanie i rozwój tożsamości wsi (historia, kultura, tradycje, kształtowanie indywidualnego wizerunku wsi). (0-10 pkt)

5.Umiejętność zaprezentowania dorobku wsi podczas wizytacji komisji konkursowej i jakość przedłożonych materiałów. (0-10 pkt)

6.Kierowana ku społeczeństwu oferta wsi (współpraca zewnętrzna, przedsięwzięcia i produkty). (0-10 pkt)

UWAGA!
Dodatkowe punkty można zdobyć poprzez stworzenie albumu ze zdjęciami wykonanymi przez dzieci i młodzież, pokazującymi najciekawsze i najpiękniejsze zakątki wsi. Każde zdjęcie należy opisać podając imię, nazwisko i wiek wykonawcy oraz datę wykonania zdjęcia wygenerowaną przez aparat w momencie jego wykonywania. Do albumu można wykorzystać tylko zdjęcia zrobione w okresie od 1 czerwca do 10 września 2013 roku. (0-10 pkt)

Warunkiem odbycia się konkursu jest zgłoszenie do udziału, co najmniej 5 wsi.

W sprawach dotyczących konkursu można się kontaktować z Inspektorem Bogdanem Walczakiem pod nr 75 77 615 63 wew. 5 lub 603 56 99 94, a także drogą mailową na wyżej podany adres.

Artur Bieliński
Starosta Zgorzelecki

Źródło: http://www.powiatzgorzelecki.pl

« powrót