Dzisiaj jest czwartek, 6 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Sława, Jakub, Oktawian, Stefan, Wincenty

Zebrania wiejskie już za nami

Zebrania wiejskie w Gminie Sulików dotyczące podziału funduszu sołeckiego na 2014 r. dobiegły końca.

Jako pierwsi  podziału funduszu dokonali mieszkańcy Miedzianej, ostatnie zebrania wiejskie odbyły się wczoraj w sołectwach Radzimów Górny i Dolny. We wszystkich uczestniczył Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików. W Gminie Sulików na 2014 rok  na fundusz sołecki zaplanowano kwotę ponad 241 tys. zł. Każde sołectwo dysponuje funduszem sołeckim proporcjonalnym do liczby mieszkańców, wysokość środków sięga kwot od 6.500 do 29.600 zł.

Oprócz tematów lokalnych, charakterystycznych wyłącznie dla danych miejscowości, na zebraniach pojawiała się grupa tematów wspólnych. Jedną z najczęściej poruszanych była kwestia funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami, szczególnie w kontekście nowych zasad utrzymania porządku i czystości w gminie, jakie weszły w życie 1 lipca br. Omówiona została również sprawa funkcjonowania Straży Gminnej, mieszkańcy różnili się w ocenie pracy strażników. Spotkania były także dobrą okazją na zgłaszanie różnych wniosków, uwag i spostrzeżeń mieszkańców. 

Środki do dyspozycji sołectw, mieszkańcy zdecydowali się przeznaczyć przede wszystkim na: remonty i wyposażenie świetlic wiejskich, budowę nowych wiat przystankowych, drewnianych altan, utrzymanie czystości i porządku w sołectwach, zakupy dla klubów sportowych i jednostek ochotniczych straży pożarnych.

« powrót