Dzisiaj jest piątek, 7 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Kajetan, Klaudia, Donata, Dorota, Konrad, Sykstus, Olechna

Relacja z przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Studniska Dolne

Samochód służyć będzie społeczności lokalnej Gminy Sulików, przyczyniając się równocześnie do zwiększenia możliwości operacyjno-technicznych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jego wartość wynosi 784.944,00 zł.

W kosztach zakupu nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych partycypowali: Gmina Sulików - 309.444,00 zł, Komenda Główna PSP - 150.000,00 zł, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP we Wrocławiu 150.000,00 zł, Dolnośląski Urząd Marszałkowski - 70.500,00 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 70.000,00 zł, Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego - 35.000,00 zł. Dodatkowo Burmistrz Miasta Zgorzelec przeznaczył kwotę 8.000 zł na zakup sprzętu i wyposażenia nowego samochodu, a sołectwa Studnisk Dolnych i Górnych ze środków funduszu sołeckiego kwotę 3.500 zł na zakup armatury wodnej.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 13:00 mszą świętą dożynkowo-odpustową w kościele Św. Michała i Św. Anny w Studniskach Dolnych, koncelebrowaną przez księdza dziekana Janusza Kankiewicza. Wśród zaproszonych gości byli:

- Jan Michalski Senator RP,
- Andrzej Abulewicz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
- Józef Kozłowski - Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
- Artur Bieliński Starosta Powiatu Zgorzeleckiego,
- Mariusz Tureniec Wicestarosta Powiatu Zgorzeleckiego,
- Piotr Konwiński - Zastępca Burmistrza Miasta Zgorzelec,
- radni Rady Gminy Sulików,
- sołtysi Gminy Sulików,
- Wiesław Wypych - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu,
- Kazimierz Słabicki - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu,
- Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików,
- Jan Kolbuch - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Sulikowie,
oraz poczty sztandarowe, prezesi i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sulików oraz z sąsiednich gmin. We Mszy Św. czynny udział wzięła Orkiestra Dęta Kopalni Węgla Brunatnego w Bogatyni. Po zakończeniu mszy orkiestra, poczty sztandarowe, strażacy, zaproszeni goście i mieszkańcy Gminy Sulików przeszli na plac szkolny, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Zgodnie z ceremoniałem strażackim dowódca uroczystości druh Grzegorz Fleszar złożył meldunek dla druha Kazimierza Słabickiego, po czym nastąpił przegląd pododdziałów. 

W dalszej kolejności poczet flagowy przy dźwiękach hymnu państwowego granego przez orkiestrę, dokonał podniesienia flagi państwowej. Następnie głos zabrał Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików, który przywitał wszystkich zaproszonych gości oraz przybliżył w jaki sposób doszło do zakupu nowego samochodu bojowego odnosząc się do historii pozyskania dotacji. Podczas uroczystości dokonano wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Symbolicznego wręczenia kluczyków do nowego samochodu bojowego dokonał Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński wraz ze Starostą Powiatu Zgorzeleckiego Arturem Bielińskim, które odebrał Prezes OSP Studniska Dolne Jan Kolbuch oraz kierowca druh Szymon Wachowicz. Następnie ks. dziekan Janusz Kankiewicz odmówił modlitwę i poświęcił samochód gaśniczy. Po poświęceniu kierowca dokonał prezentacji samochodu poprzez włączenie sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

W tym momencie głos zabrał raz jeszcze Wójt Gminy Sulików - Robert Starzyński. W krótkich słowach podziękował za wsparcie finansowe wszystkim instytucjom, które partycypowały w zakupie wozu strażackiego. Szczególne podziękowania złożył na ręce osób, które poprzez swoje zaangażowanie przyczyniły się do tego, że marzenie zakupu nowego wozu gaśniczego dla OSP Studniska Dolne w końcu się spełniło, tj. dla: Grzegorza Fleszar, Jana i Grzegorza Kolbuch. Wszyscy w swoich wypowiedziach podkreślali, iż to ważny dzień dla całej społeczności Gminy Sulików, a gratulując nowego samochodu życzyli, by jak najrzadziej musiał wyruszać na sygnale do akcji.
Dalsza część uroczystości miała miejsce w świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych, gdzie oficjalnie dokonano otwarcia obiektu. Na wszystkich przybyłych gości czekał gorący poczęstunek i zabawa taneczna przy muzyce zespołu Sami Swoi. W tracie zabawy głos zabrał sołtys sołectwa Studniska Dolne Pan Franciszek Fleszar, który korzystając z okazji po raz pierwszy przywitał wszystkich zaproszonych radnych i sołtysów w nowej świetlicy oraz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w zakup nowego auta. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Sulikowie odznaczył medalami wzorowego strażaka członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Studniskach Dolnych. W trakcie uroczystości zaproszeni goście i mieszkańcy mogli przejechać się nowym samochodem bojowym, wyposażonym m.in. w:
- wysokowydajną autopompę,
- działko wodno-pianowe,
- wyciągarkę elektryczną,
- zestaw składający się z generatora prądu i z umieszczonych na regulowanym maszcie automatycznych 2 lamp halogenowych, których zadaniem jest doświetlenie miejsca akcji gaśniczej,
- po obu stronach nadwozia po trzy schowki wyposażone w sprzęt pomocniczy i ratownictwa drogowego,
- zbiornik na wodę z tworzywa sztucznego o pojemności 2 500 litrów i zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 litrów.
- kamerę cofania i system nawigacji.

Samochód posiada jednomodułową sześcioosobową kabinę dla załogi. To pierwszy tej klasy samochód gaśniczy w historii Gminy Sulików i najlepiej wyposażony ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu zgorzeleckiego. Nowy samochód zastąpi wysłużonego STARA 266, który służy w jednostce OSP Studniska Dolne już od 25 lat. Po ćwierćwiekowej służbie samochód STAR 266 stanowić będzie pojazd „drugiego rzutu” oraz do działań w trudnych warunkach terenowych.

Podmioty współfinansujące zadanie pn. „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych”:

Przekazanie nowego samochodu dla OSP Studniska Dolne « powrót