Dzisiaj jest wtorek, 4 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Dominik, Dominika, Jan, Protazy

Sprawdź swój komin i piec

Sezon grzewczy w tym roku rozpoczął się stosunkowo późno, a strażacy już kilkukrotnie wzywani byli do zdarzeń na terenie Gminy Sulików powstałych wskutek niesprawnych pieców i nieczyszczonych kominów. 

Dbałość o instalacje grzewcze to obowiązek właściciela czy administratora budynku, bo od tego zależy bezpieczeństwo i ludzkie życie. W związku z narastającą liczbą zdarzeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych zalecamy sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych.

Nieusuwanie zanieczyszczeń przewodu dymowego może doprowadzić do osadzania się na wewnętrznych ściankach komina sadzy, która może się zapalić. Pożar w kominie to jedna z najczęstszych przyczyn pożarów budynków. Gdy się zdarzy, najlepiej wezwać straż pożarną nr tel. 998. Nie wolno wlewać wody do komina ani przykrywać wylotu, bo spaliny mogłyby rozsadzić komin. Bardzo ważną sprawą jest również szczelność przewodów kominowych. Jeżeli przewody kominowe nie będą spełniały wymagań budowlanych i eksploatacyjnych, to może dojść do powstania nieszczelności, zakłócenia ciągu powietrza w przewodzie kominowym, procesu spalania i przedostania się toksycznych gazów do mieszkań. Po przeprowadzonej kontroli technicznej przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych mistrz kominiarski powinien sporządzić odpowiedni protokół pokontrolny. Właściciele posesji powinni zachować pisemne potwierdzenie z przeprowadzonej kontroli przewodu kominowego.

Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu informuje, że w trakcie przeprowadzania akcji „Zima” funkcjonariusze policji będą zwracać szczególną uwagę na prawidłowość eksploatacji instalacji grzewczych. Nie wyklucza się także przeprowadzenia wspólnej akcji policji z kominiarzami.

 

« powrót