Dzisiaj jest czwartek, 13 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Diana, Hipolit, Poncjan, Gertruda, Elwira, Radosław

Informacja w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

Informujemy, iż na terenie województwa dolnośląskiego obowiązuje Rozporządzenie Nr 4 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych.

Zgodnie z treścią rozporządzenia na terenie całego województwa wprowadzony jest zakaz używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych (na których nabywanie, przechowywanie i używanie nie jest wymagane pozwolenie) w miejscach lub obiektach publicznych.

 Zakaz nie obowiązuje:

  1. w dniach 31 grudnia 2013 i 1 stycznia 2014.
  2. w przypadku używania przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu oznaczonych symbolem 20.51.14.0 według Polskiej Kwalifikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ( Dz.U. Nr 207, poz. 1293, z  późn. zm. ).

Używanie wyrobów pirotechnicznych w w/w dniach może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia - jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

Odpowiedzialność karna

Kto narusza zakaz używania środków pirotechnicznych podlega karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.z 2013 r. poz. 482 i poz. 1247).

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

« powrót