Dzisiaj jest poniedziałek, 16 września 2019 r.
Imieniny obdchodzą: Edyta, Kornel, Korneliusz, Kamila, Cyprian, Jagna

Plan pracy Rady Gminy Sulików w ostatnim roku kadencji

To już ostatni rok pracy Rady Gminy Sulików w tej kadencji. Podczas grudniowej sesji uchwalony został plan pracy Rady Gminy Sulików na 2014 rok oraz plany pracy komisji stałych.

Prezentujemy główne tematy, jakimi będą zajmować się radni w poszczególnych miesiącach tego roku.

Styczeń-Luty:

 • wizyta w biogazowi w Zittau. Sprawa funkcjonowania zbiornika do przechowywania pulpy kukurydzianej w Skrzydlicach,
 • funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Sulików.

Marzec - Kwiecień:

 • stan dróg na terenie Gminy Sulików. Planowane remonty dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich w 2014 roku,
 • stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Sulików - informacja przedstawicieli KPP w Zgorzelcu i Posterunku Policji w Zawidowie,

Maj - Czerwiec:

 • sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2013 rok,
 • sprawa absolutorium Wójta Gminy Sulików,
 • uroczysta sesja Rady Gminy Sulików poświęcona 25 rocznicy I wolnych wyborów w Rzeczpospolitej Polskiej,

Lipiec Sierpień:

 • sprawy bieżące.

Wrzesień - Październik:

 • sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2014 roku,
 • realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 w Gminie Sulików,
 • uchwalenie stawek i podatków lokalnych na rok 2015,
 • podsumowanie VI kadencji Rady Gminy Sulików 2010-2014,

Listopad - Grudzień:

 • podjęcie uchwały budżetowej Gminy Sulików na 2015 rok,
 • uchwalenie planu pracy Rady Gminy Sulików i komisji stałych na 2015 rok,
 • uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok,

PLAN PRACY KOMISJI STAŁYCH NA ROK 2014

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

Styczeń-Luty:

 • informacja o kosztach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami za 2013 rok w Gminie Sulików,
 • sprawy bieżące.

Marzec - Kwiecień:

 • spotkanie z przewodniczącymi rad sołeckich. Realizacja zadań finansowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku,
 • analiza wykonania i rozliczenia dotacji udzielonych przez Gminę stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym w 2013 roku,
 • sprawy bieżące.

Maj - Czerwiec:

 • analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2013 rok,
 • sprawa absolutorium Wójta Gminy Sulików.
 • sprawy bieżące.

Lipiec Sierpień:

 • sprawy bieżące.

Wrzesień - Październik:

 • analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2014 roku,
 • koszty funkcjonowania oświaty w Gminie Sulików w roku szkolnym 2013/2014,
 • podsumowanie działalności Komisji w VI kadencji Rady Gminy Sulików w latach 2010-2014,
 • sprawy bieżące.

Listopad - Grudzień:

 • rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej. Wydanie zbiorczej opinii na temat projektu uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2015,
 • opracowanie planu pracy Komisji na rok 2015,
 • sprawy bieżące.

KOMISJA ROZWOJU GMINY I OCHRONY ŚRODOWISKA

Styczeń-Luty:

 • zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sulików w sezonie zimowym 2013/2014,
 • funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Sulikowie. Wizyta w oczyszczalni. Stan zaawansowania przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej.

Marzec - Kwiecień:

 • działalność jednostek ochotniczych straży pożarnych,
 • gospodarka mieszkaniowa na terenie Gminy Sulików - zasób lokali mieszkalnych,

modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Sulików,

 • sprawy bieżące.

Maj - Czerwiec:

 • analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2013 rok,
 • sprawa absolutorium Wójta Gminy Sulików.
 • sprawy bieżące.

Lipiec Sierpień:

 • sprawy bieżące.

Wrzesień - Październik:

 • analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2014 roku,
 • podsumowanie działalności Komisji w VI kadencji Rady Gminy Sulików w latach 2010-2014,
 • sprawy bieżące.

Listopad - Grudzień:

 • rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej. Wydanie zbiorczej opinii na temat projektu uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2015,
 • opracowanie planu pracy Komisji na rok 2015,
 • sprawy bieżące.

KOMISJA SPOŁECZNA

Styczeń-Luty:

 • działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie - informacja Dyrektora. Planowane imprezy i uroczystości w 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i świetlicach wiejskich,
 • działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie. Sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2013. Działalność świetlicy terapeutycznej,
 • sprawy bieżące.

Marzec - Kwiecień:

 • działalność ośrodków zdrowia: NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego w Sulikowie, Przychodnia Rejonowa w Zawidowie,
 • sprawy bieżące.

Maj - Czerwiec:

 • analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2013 rok,
 • sprawa absolutorium Wójta Gminy Sulików.
 • sprawy bieżące.

Lipiec Sierpień:

 • sprawy bieżące.

Wrzesień - Październik:

 • przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015,
 • analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2014 roku,
 • podsumowanie działalności Komisji w VI kadencji Rady Gminy Sulików w latach 2010-2014,
 • sprawy bieżące.

Listopad - Grudzień:

 • rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej. Wydanie zbiorczej opinii na temat projektu uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2015,
 • opracowanie planu pracy Komisji na rok 2015,
 • sprawy bieżące.

KOMISJA REWIZYJNA

Styczeń-Luty-Marzec:

 • kontrola kompleksowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie,
 • kontrola kompleksowa Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie,
 • sprawy bieżące.

Kwiecień-Maj-Czerwiec:

 • analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok,
 • wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium Wójta Gminy Sulików,
 • sprawy bieżące.

Lipiec-Sierpień-Wrzesień:

 • sprawy bieżące.

Październik-Listopad-Grudzień:

 • sprawy bieżące,
 • podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w VI kadencji Rady Gminy Sulików w latach 2010-2014,
 • opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.
« powrót