Dzisiaj jest piątek, 7 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Kajetan, Klaudia, Donata, Dorota, Konrad, Sykstus, Olechna

Decyzja środowiskowa wydana

We wtorek 14 stycznia br. Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików wydał decyzję środowiskową dla przebudowy drogi powiatowej nr 2383D Zgorzelec - Tylice - Mała Wieś Dolna.

Przypomnijmy, że procedura rozpoczęcia budowy drogi została wstrzymana ze względu na uwagi wniesione przez ekologów. Ich zdaniem planowane prace mogły zagrozić starym dębom rosnącym wzdłuż drogi i bytującym pod ich korą, prawnie chronionym chrząszczom (ciołkom matowym). Inwestycja miała zostać wykonana do końca 2013 roku przy udziale środków zewnętrznych. Starostwo Zgorzeleckie ze względu na wydłużoną procedurę środowiskową wystąpiło do Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu o przedłużenie terminu realizacji inwestycji do końca 2014 r. Dzięki temu powiat nie utracił przyznanego dofinansowania.

Decyzja środowiskowa była ważnym dokumentem warunkującym wydanie pozwolenia na budowę przez Starostę Zgorzeleckiego. W decyzji określono warunki realizacji inwestycji, których zachowanie będzie odpowiadać obowiązującym standardom w zakresie ochrony środowiska. Zgodnie z wydanym przez Wójta Gminy Sulików dokumentem cyt. „przy realizacji inwestycji w pasie drogi objętej przebudową nie będą wycinane wiekowe drzewa, zwłaszcza dęby i lipy. Dopuszczona została wycinka krzewów porastających pobocza, rowy przydrożne, a także rosnące na łukach drogi w miejscach, w których mogą one ograniczać widoczność. Przed rozpoczęciem prac budowlanych wszystkie drzewa i nieprzewidziane do wycinki krzewy zlokalizowane w obrębie obszaru robót będą zabezpieczone przed uszkodzeniami. Wszelkie prace budowlane prowadzone w obrębie brył korzeniowych drzew będą w miarę możliwości wykonywane sposobem ręcznym. Dodatkowo w celu zminimalizowania oddziaływania przebudowanej drogi na gatunki płazów i innych małych zwierząt, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu w decyzji nałożono warunki dotyczące umożliwienia swobodnego wydostawania się drobnych zwierząt z systemu odwodnienia drogi oraz umożliwiające migrację płazów i innych drobnych zwierząt wzdłuż ich dotychczasowych szlaków sezonowych migracji.”

Pozwolenie na budowę zostanie wydane po uprawomocnieniu się decyzji środowiskowej. Kolejnym etapem będzie wybór wykonawcy inwestycji. Mamy nadzieję, że przebudowa drogi rozpocznie się na wiosnę.

« powrót