Dzisiaj jest czwartek, 6 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Sława, Jakub, Oktawian, Stefan, Wincenty

Sprawa "Laguny" w Skrzydlicach tematem obrad Rady Gminy Sulików

Tematem styczniowych obrad Rady Gminy Sulików była sprawa otwartego zbiornika zlokalizowanego w Skrzydlicach, gdzie trafia poferment z biogazowni z Zittau. 

Po tym jak sprawa nabrała medialnego rozgłosu i po licznych skargach ze strony mieszkańców Skrzydlic Gmina Sulików postanowiła ustalić czy przy wydawaniu pozwoleń na lokalizację instalacji zachowane zostały wszystkie wymagane prawem procedury. Zdaniem mieszkańców największą wątpliwość budzi bowiem fakt, czy do zbiornika faktycznie trafia deklarowany w dokumentach poferment z roślin kukurydzy uprawianej po stronie polskiej.

Rada Gminy Sulików chcąc przyjrzeć się sprawie bliżej postanowiła rozpoznać temat na styczniowym wspólnym posiedzeniu komisji stałych. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele biogazowni w Zittau, Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Dla lepszego zobrazowania problemu obrady rozpoczęły się od odtworzenia materiału filmowego w tej sprawie nagranego przez zgorzelecką telewizję tvt.

Źródło: http://www.tvtzgorzelec.pl/index.php/1666-rada-gminy-sulikow-debatowala-o-zbiorniku-w-skrzydlicach

Następnie w ślad za zapytaniami radnych głos zabierali zaproszeni goście. Przedstawiciele biogazowi w Zittau dokonali krótkiego opisu zasad współpracy biogazowni z rolnikami. Następnie Pani Leokadia Mazur przedstawiciel Inspektoratu Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze przedstawiła stanowisko tej instytucji w omawianej sprawie. Z przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska analizy wynika, że tzw. poferment, nie zawiera metali ciężkich. Również w pobliskich gruntach nie stwierdzono przekroczeń standardów jakości gleby. Z kolei Pani Elżbieta Mochalska Dyrektor Wydziału Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego zapewniła, że inwestor przedłożył wszystkie wymagane prawem dokumenty do uzyskania pozwolenia na budowę.

Głównym założeniem budowy zbiornika było magazynowanie naturalnego nawozu jako środka polepszającego właściwości gleby przewożonego z biogazowni w Zittau. Przy wydawaniu pozwolenia na budowę oprócz wymagań dotyczących warunków technicznych lokalizacji zbiornika, zgodnie z przepisami prawnymi nie wymagane były żadne uwarunkowania środowiskowe.

Zwieńczeniem rozpoznawania tematu funkcjonowania zbiornika był wyjazd radnych oraz sołtysów po zakończeniu sesji Rady Gminy do biogazowni w Zittau oraz na teren zbiornika w Skrzydlicach. W wyjeździe wzięli również udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. Po stronie niemieckiej wszyscy obecni mieli bezpośrednią możliwość zwiedzenia terenu biogazowni. Mogli także sprawdzić jak strona niemiecka godzi lokalizację biogazowni usytuowanej w centrum miasta z bezpośrednim sąsiedztwem budynków mieszkalnych oraz prześledzić proces produkcji.

Jest to biogazownia o mocy 2 MW i rocznej wydajności produkcyjnej równej 48 GWh. Do osiągnięcia opisanej mocy potrzeba zużycia 40 tys. ton kukurydzy, która jest dostarczana wyłącznie ze zbiorów od polskich rolników w ilości ok. 100 ton dziennie. Biogazownia dostarcza ciepło do sieci ciepłowniczej miasta Zittau, a powstający na etapie produkcji gaz służy do zasilania generatorów i produkcji energii elektrycznej. Z informacji uzyskanych przez właścicieli obiektu wynika, że biogazownia pracuje na jednym substracie - kiszonce z kukurydzy, a na etapie produkcji nie są do niej dodawane żadne domieszki chemiczne, mączka kostna itp. Biogazownia w Zittau jest jedną z 7 tys. tego typu instalacji na terenie Niemiec, w Polsce istnieje ich 37. Biogazownia musiała zapewnić sobie zaopatrzenie w substrat niezbędny do produkcji energii elektrycznej. Ze względu na długoterminowe umowy podpisane przez niemieckich rolników z innymi biogazowniami w Niemczech, zmuszona była szukać zaopatrzenia po stronie polskiej. W sumie podpisanych zostało 27 umów z rolnikami z Polski, a na uprawę kukurydzy przeznaczono 900 hektarów gruntów rolnych na terenie przygranicznych gmin. W efekcie końcowym tzw. poferment, składowany wcześniej w zbiorniku w Skrzydlicach służy do nawożenia pól będących własnością tychże rolników.

Przedstawiciele bigazowni w Zittau zapewnili, że na ich potrzeby na terenie Polski nie powstanie już żadna inna tego typu instalacja, albowiem obecny poziom zaopatrzenia w substrat zaspokaja potrzeby produkcyjne biogazowni. Strona niemiecka podczas wizyty Radnych Gminy Sulików udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania jakie zadano na spotkaniu.

Wizyta w biogazowni w Zittau « powrót