Dzisiaj jest sobota, 15 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Maria, Napoleon, Stella

Wysyp inwestycji w Studniskach Dolnych

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku  nastąpi remont drogi powiatowej w Studniskach Dolnych. 

Na finiszu są bowiem uzgodnienia władz Gminy Sulików z Powiatem Zgorzeleckim. Gmina będzie partycypowała w 50% kosztów tej inwestycji. O szczegółach planowanej inwestycji mieszkańcy Studnisk Dolnych będą mogli dowiedzieć się podczas wrześniowego zebrania wiejskiego, poświęconego podziałowi środków z funduszu sołeckiego na 2015 r. W zebraniu przewidziany jest udział Wójta Gminy Sulików i Starosty Zgorzeleckiego.

W dniu 11 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie  na zadanie pn. „Zagospodarowanie i uporządkowanie terenów przyległych do świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych oraz budowa altany” w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” . Projekt zakłada uporządkowanie terenów przyległych do świetlicy wiejskiej, wybudowanie altany, remont drewnianego traktu przy grobli zbiornika wodnego wraz z wykonaniem schodków na ten trakt, zamontowanie ławek oraz wolnostojącego grilla. Dodatkowo zbiornik zostanie oczyszczony z samosiewów drzew i krzewów.  Rozebrane zostaną barierki stalowe. W ramach projektu przewiduje się nowe nasadzenia. Koszt całkowity zadania to kwota 60.380,42 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 30.000 zł.

Na terenie Studnisk Dolnych trwa również rozbudowa oświetlenia o kolejne energooszczędne latarnie. Do 30 września br. powstaną 54 nowe punkty świetlne. Wartość realizowanego przedsięwzięcia wynosi 163.019,22 zł. Ponadto wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu o uzyskanie pozwolenia na budowę kolejnych dwóch punktów świetlnych, których realizacja nastąpi jeszcze w tym roku. W trakcie opracowywania jest projekt techniczny na dalszą rozbudowę oświetlenia. 

« powrót