Dzisiaj jest wtorek, 4 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Dominik, Dominika, Jan, Protazy

Pracowite wakacje w Gminie Sulików

W Gminie Sulików mimo okresu wakacyjnego prace inwestycyjne idą pełna parą. 

Do końca sierpnia zostanie zakończona przebudowa dróg w Sulikowie ( Łącznik ul. Dworcowej i Nowe Miasto) oraz ul. Nowa w Sulikowie. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową. Koszt robót wyniesie  ponad 316.000 zł, w tym dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 252.823,00 zł.

Łącznik ul. Dworcowa - Nowe Miasto

 


Ulica Nowa w Sulikowie

Na ukończeniu są także  prace polegające na przebudowie ul. Ks. Kazimierza Soleckiego w Sulikowie. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej wraz z oznakowaniem drogi. Koszt inwestycji to ponad 68.000 zł.


ul. Ks. Kazimierza Soleckiego w Sulikowie


Do końca sierpnia  ma zostać ukończona również inwestycja pn.: „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Studniska Dolne”. Droga stanowić będzie dojazd do projektowanego zespołu zabudowy. Koszt budowy drogi to ponad 43.000 zł.

Wkrótce realizowana będzie kolejna inwestycja drogowa. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Zawidowskiej w Sulikowie, finansowana ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Gmina otrzymała na ten cel środki w wysokości  250.000 zł. 

Dobiega również końca realizacja inwestycji pn.: „ Zagospodarowanie Centrum Małej Wsi Górnej poprzez budowę altany stanowiącej punkt promocji lokalnych i rękodzielniczych”. W ramach zadania rozebrano ruiny budynku gospodarczo-mieszkalnego a w jego miejsce wybudowano drewnianą altanę wraz z zagospodarowaniem całego terenu. Zadanie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Koszt robót to ponad 165.000 zł, w tym kwota dofinansowania 104.054,00 zł.


Zagospodarowanie Centrum Małej Wsi Górnej

Bardzo zaawansowane są także prace dotyczące budynku Przedszkola Publicznego w Sulikowie. Jeszcze w miesiącu sierpnia ma nastąpić zakończenie wymiany pokrycia dachowego w urządzonym tam Centrum Rękodzielnictwa. Koszt robót to kwota blisko 140.000 zł. Równocześnie kończą się także prace związane z wykonaniem elewacji budynku Przedszkola. Koszt robót to kwota ok. 70.000 zł.


Wymiana pokrycia dachowego i wykonanie  elewacji budynku Przedszkola Publicznego w Sulikowie

Widać także postępy prac na budynku Szkoły Podstawowej w Sulikowie. Wkrótce nastąpi całkowita wymiana poszycia dachowego. Na inwestycję tę  przeznaczono kwotę blisko 157.000 zł.
Z początkiem roku szkolnego gotowy będzie także powstający w obiekcie szkolnym gabinet dentystyczny, w którym świadczona będzie uczniom z Gminy Sulików bezpłatna opieka stomatologiczna.. Na  zorganizowanie gabinetu przeznaczono w budżecie Gminy 90.000 zł.


Wymiana poszycia dachowego Szkoły Podstawowej w Sulikowie

Trwają również prace związane z rekultywacją składowiska odpadów w Sulikowie. Prace poprawią stan środowiska naturalnego i ograniczą zagrożenia ekologiczne wynikające ze składowania odpadów. Na zboczach zrekultywowanego składowiska zostaną posadzone rośliny i wytyczne ścieżki edukacyjne. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach  Funduszu Spójności - Program Infrastruktura i Środowisko.


Rekultywacja składowiska odpadów w Sulikowie

Trwa rozbudowa oświetlenia w miejscowości Studniska Dolne i Bierna o kolejne energooszczędne latarnie. Uzupełnianie oświetlenia będzie miało również miejsce w Radzimowie, Starym Zawidowie i innych miejscach, w których będzie istniała taka konieczność.

Rozpoczęły się natomiast  prace przy remoncie świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym.
W ramach zadania pn: „ Zagospodarowanie Centrum Wrociszowa Dolnego poprzez utworzenie punktu promocji produktów lokalnych i rękodzielniczych” oprócz remontu, wyrównany zostanie również teren wokół budynku, wyposażony w ławki parkowe, kubły na śmieci i dwa miejsca parkingowe. Wykonany będzie także chodnik z kostki brukowej. Świetlica zostanie doposażona w krzesła, stoły i regały. Planowany termin zakończenia inwestycji to 22.09.2014 r. a całkowity koszt: to 69.300 zł, w tym kwota dofinansowania sięga 30.000 zł.

Rozpoczęły się także  prace polegające na wykonaniu placu zabaw na terenie Małej Wsi Dolnej.
W I etapie zostanie wykonana drewniana wiata pod którą trafi 6 ławostołów. Koszt wykonania zadania: 35.000,00 brutto.

Z kolei niedawno zakończyła się inwestycja pn.: „ Sieć wodociągowa do miejscowości Ksawerów”. Zadanie wykonane przy dofinansowaniu uzyskanego od Agencji Nieruchomości Rolnych o. terenowy Wrocław. Wartość całej inwestycji wyniosła ok. 178.000 zł  w tym dofinansowanie z ANR w kwocie prawie 140.000 zł. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową wraz z przyłączami o łącznej długości 1346 m.

Mieszkańcy Gminy mogą także korzystać już z wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej z Biernej. Uroczyste otwarcie tego obiektu nastąpi wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

 
Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Biernej

« powrót