Dzisiaj jest poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Lidia, Augustyn, Nikodem, Kamelia

Porozumienie jednostek OSP partnerskich gmin

Wieloletnia współpraca Gminy Sulików z partnerską Gminą Hohendubrau z Niemiec zaowocowała podpisaniem w dniu 21 września br. wzajemnej umowy partnerskiej pomiędzy jednostką OSP Studniska Dolne i OSP Hohendubrau.

W uroczystości uczestniczył m.in. Senator RP Jan Michalski, Kazimierz Słabicki Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. Pod aktem zawarcia porozumienia mającym na celu zacieśnienie współpracy oraz wspólną realizację projektów unijnych podpisali się Prezesi obu jednostek OSP oraz Burmistrz Gminy Hohendubrau Denise Riese i Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński. Współpraca polegać będzie między innymi na: wymianie w sferze tradycji i zwyczajów poszczególnych krajów i regionów, wzajemnej pomocy w sytuacjach kryzysowych w gminach, wymianie informacji o strukturach, wyposażeniu technicznym oraz taktyce działań ratowniczych poszczególnego partnera, uczestniczeniu w zawodach pożarniczych.

Każda ze stron otrzymała umowę w języku polskim oraz w języku niemieckim. Na spotkaniu omówiono także płaszczyzny, na których jednostki OSP chcą ze sobą współpracować, oraz wymieniono spostrzeżenia i oczekiwania odnośnie przyszłej współpracy. Na zakończenie spotkania strażacy wymienili się pamiątkowymi upominkami.

Porozumienie OSP « powrót