Dzisiaj jest środa, 12 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Lech, Euzebia, Innocenty, Hilary, Hilaria, Julian

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Sulików przedstawia do konsultacji: projekt uchwały Rady Gminy Sulików w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w 2016 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach

Na podstawie:

- Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej,

- Zarządzenia nr I.41.2011 Wójta Gminy Sulików z dnia 28 marca 2011r.  w sprawie postępowania w celu przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wójt Gminy Sulików

przedstawia do konsultacji:

projekt uchwały Rady Gminy Sulików w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w 2016 roku.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 02.11.2015 r.:

-  elektronicznie na adres: ug@sulikow.pl.

-  pisemnie na adres: Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Sulików, a nie data stempla pocztowego.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 20.10.2015 r. 

Termin zakończenia konsultacji: 02.11.2015 r.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Sulików.

W załączeniu:

- projekt uchwały Rady Gminy Sulików w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w 2016 roku.

« powrót