Dzisiaj jest czwartek, 13 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Diana, Hipolit, Poncjan, Gertruda, Elwira, Radosław

Od 1 stycznia 2016 w Gminie Sulików funkcjonować będzie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Informujemy, że od 1 stycznia 2016 r. w Gminie Sulików funkcjonować będzie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, nakłada na powiaty nowe zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Na terenie powiatu zgorzeleckiego powstaną cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Bogatyni, Sulikowie, Węglińcu oraz w Zgorzelcu.

Na mocy ww. przepisów Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński i Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński zawarli w dniu 15 października br. porozumienie  dotyczące funkcjonowania punktu pomocy prawnej w Sulikowie. Punkt ten zlokalizowany będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie i czynny będzie przez pięć dni w tygodniu w następujących godzinach:

poniedziałek od godz. 12:00 do godz. 16:00

wtorek-piątek od godz. 10:00 do godz. 14:00

Darmowa pomoc prawna świadczona będzie dla uprawnionych osób fizycznych, których krąg określony został szczegółowo w przyjętej regulacji. Korzystać z niej będą mogli:

1) młodzież do 26. roku życia, 

2) osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, 

3) seniorzy po ukończeniu 65 lat,

 4) osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

5) kombatanci,

6) weterani,

7) zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. 

Ponadto, ustawodawca precyzyjnie określił zakres świadczonej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna obejmować będzie:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Zgodnie z ustawą, nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

« powrót