Dzisiaj jest sobota, 15 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Maria, Napoleon, Stella

"Partnerstwo na rzecz Zatrudnienia. Aktywizacja - Motywacja - Praca"

26 lutego br. (w drodze wygranego postępowania przetargowego) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała z Województwem Dolnośląskim kontrakt na świadczenie działań aktywizacyjnych mających na celu podjęcie i utrzymanie przez osoby bezrobotne pracy lub działalności gospodarczej.

Projekt, w ramach którego wsparciem zostanie objętych 1510 osób, realizowany jest zgodnie z zapisami nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dającymi publicznym służbom zatrudnienia możliwość kontraktowania usług aktywizacji zawodowej na rynku komercyjnym.

1510 uczestników projektu pochodzi z 4 powiatów województwa dolnośląskiego:

  • Powiat Zgorzelecki - 308 osób
  • Powiat Lubiński - 404 osoby
  • Powiat Wołowski - 341 osób
  • Powiat Ząbkowicki - 457 osób

Jednym z ważniejszych elementów warunkującym osiągnięcie zakładanych celów projektu jest stała, oparta na partnerstwie współpraca z kluczowymi dla rynku pracy instytucjami i pracodawcami.

Więcej informacji pod adresem: http://www.aktywizacja.darr.pl/

« powrót