Dzisiaj jest niedziela, 16 grudnia 2018 r.
Imieniny obdchodzą: Albina, Zdzisława, Zdzisław, Alicja, Sebastian

Rodzina 500 plus

Wójt Gminy Sulików informuje, że z dniem 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzająca program "Rodzina 500 plus". 

Tym samym począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 r. możliwe będzie składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wzory stosownych oświadczeń zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. poz. 214).

Do realizacji świadczenia wychowawczego na terenie Gminy Sulików wyznaczony został Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie przy ul. Pocztowej 7A, którego pracownicy udzielają szczegółowych informacji dotyczących tego świadczenia (Tel. 75 6711461 lub 75 7787330).

Na terenie Gminy Sulików funkcjonować będą cztery dodatkowe punkty, w których można będzie pobrać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

1) Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5 - Biuro Obsługi Klienta (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00),

2) Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie, ul. Zgorzelecka 28 - Sekretariat (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00),

3) Szkoła Podstawowa w Biernej - Sekretariat (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 14.00).

4) Przedszkole Publiczne w Sulikowie, ul. Dworcowa 2 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 14.00).

Wójt Gminy Sulików

(-) Robert Starzyński

« powrót