Dzisiaj jest piątek, 15 lutego 2019 r.
Imieniny obdchodzą: Jowita, Faustyn, Zygfryd, Klaudia, Georgina, Arnold

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sulików w 2016 r.

Wójt Gminy Sulików informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sulików w 2016 r. wybrano następujące oferty:

Oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. u. z 2016 poz. 239):

Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ:

1. Klub Sportowy "Bazalt" Sulików
Nazwa zadania: "Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Sulików".
Przyznane środki na realizację zadania: 37 000,00 zł


2. Klub Sportowy „Cosmos” Radzimów
Nazwa zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej na terenie sołectw Radzimów Dolny
i Radzimów Górny”.
Przyznane środki na realizację zadania: 32 000,00 zł


3. Klub Sportowy "Błękitni" Studniska
Nazwa zadania: "Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej na terenie sołectw Studniska Dolne i Studniska Górne"
Przyznane środki na realizację zadania: 26 000,00 zł


Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej "Kapela Pogranicze" Studniska Dolne
Nazwa zadania: "Kultura i tradycja w rozwoju społeczności wsi"
Przyznane środki na realizację zadania: 4 000,00 zł


2. Stowarzyszenie Wiejskie "Wspólnie w Przyszłość"
Nazwa zadania: "Spotkania łączą pokolenia"
Przyznane środki na realizację zadania: 1 000,00 zł

Z ZAKRESU EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

1. Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Zgorzelcu
Nazwa zadania: "Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów przyjętych do Schroniska dla zwierząt"
Przyznane środki na realizację zadania: 3 000,00 zł

 

Powyższa informacja została umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sulików oraz w BIP Sulików:

 http://bip.sulikow.pl/?id=7250

http://bip.sulikow.pl/?id=7251

 

 

« powrót