Dzisiaj jest niedziela, 16 grudnia 2018 r.
Imieniny obdchodzą: Albina, Zdzisława, Zdzisław, Alicja, Sebastian

W Studniskach powstanie dom dziecka

W marcu br. Gmina Sulików zawarła umowę z Fundacją Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS z Ręczyna, na mocy której fundacja podejmie się remontu jednego z budynków po byłej Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych z przeznaczeniem na utworzenie w nim całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej (dom dziecka). 

W ramach planowanych robót jeszcze w tym roku wykonany zostanie remont poszycia dachowego i klatki schodowej. Wszelkie koszty remontu poniesie fundacja. Budynek został użyczony fundacji przez Gminę Sulików na prowadzenie w/w działalności na okres 10 lat.

Powstanie domu dziecka rozwiąże w części problem braku rodzin zastępczych w powiecie w tym także w Gminie Sulików. Liczba dzieci odbieranych przez sądy biologicznym rodzicom z roku na rok rośnie. Wyjściem z tej sytuacji jest powstanie na terenie powiatu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Do tej pory małoletni mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego trafiali do placówek opiekuńczo-wychowawczych rozsianych po całym kraju. Koszty utrzymania dziecka w obcej placówce są bardzo wysokie, a na mocy ustawy o pieczy zastępczej są one ponoszone przez samorządy .

Rodzice dzieci umieszczonych w oddalonych od rodzinnych miejscowości placówkach mają utrudniony kontakt z nimi i tym samym więzi ich łączące ulegają osłabieniu. Powstanie domu dziecka w Studniskach Dolnych dodatkowo wpłynie na ułatwienie pracy z rodzicami biologicznymi mającej na celu umożliwienie powrotu dzieci do domu. 

« powrót