Dzisiaj jest czwartek, 6 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Sława, Jakub, Oktawian, Stefan, Wincenty

Ulica Starozawidowska zostanie skanalizowana

W marcu bieżącego roku odbyło się spotkanie robocze dotyczące problemu skanalizowania ulicy Starozawidowskiej.

W spotkaniu udział wzięli Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński wraz pracownikami Urzędu, Burmistrz Miasta Zawidów oraz Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zawidowie. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wybudowanie wzdłuż ulicy kolektora zbiorczego dla ścieków komunalnych i włączenie go do sieci kanalizacyjnej Zawidowa. Do projektowanego kolektora planuje się przyłączyć budynki, które nie posiadają odbioru ścieków poprzez sieć zbiorową. Koszt budowy kolektora poniesie Gmina Sulików, natomiast kosztami budowy przyłączy zobowiązani będą ponieść właściciele posesji. Warunkiem przystąpienia przez Gminę do planowanej inwestycji jest deklaracja mieszkańców o podłączeniu się na własny koszt do wspólnej sieci, a w konsekwencji podpisanie umowy dotyczącej odprowadzania ścieków z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Zawidowie. Obecnie trwają uzgodnienia formalno - prawne do opracowania założeń projektowych. Mieszkańcy ulicy Starozawidowskiej będą na bieżąco informowani o postępach prac związanych z tą inwestycją.

« powrót