Dzisiaj jest piątek, 7 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Kajetan, Klaudia, Donata, Dorota, Konrad, Sykstus, Olechna

Zakończył się proces rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Sulikowie

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego w Sulikowie zostało przyjętych 106 dzieci, które uczęszczać będą do czterech oddziałów przedszkolnych.

W ramach rekrutacji przyjęte zostały wszystkie dzieci w wieku 5-6 lat (56 dzieci) oraz 38 dzieci w wieku 3-4 lat. Na liście rezerwowej znalazło się 12 dzieci w wieku 3-4 lat. Obecnie trwa podpisywanie umów z rodzicami przyjętych dzieci. Ostateczna lista dzieci w każdym z oddziałów przedszkolnych znana będzie w miesiącu wrześniu. Wtedy okaże się ile wolnych miejsc znajdzie się dla dzieci z listy rezerwowej.

Warto przypomnieć zasady obowiązujące przy rekrutacji do przedszkola, wynikające z ustawy o systemie oświaty. Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne zaczyna się dla dziecka w wieku 6 lat. Dzieci w wieku 4-5 lat mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Natomiast dzieci 3-letnie mogą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, ale w sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z wybranych we wniosku przedszkoli organ prowadzący nie ma obowiązku wskazywania innego przedszkola, które przyjmie dziecko.

Komisja rekrutacyjna zobowiązana była ująć na liście przyjętych dzieci te z nich, które uczęszczały już wcześniej do przedszkola. Na wolne miejsca została przeprowadzona rekrutacja: w I etapie - według kryteriów zawartych bezpośrednio w ustawie (znaczenie miała m.in. wielodzietność rodziny dziecka; niepełnosprawność dziecka; samotne wychowywanie dziecka). W II etapie zastosowane zostały kryteria przyjęte uchwałą Rady Gminy Sulików w tej sprawie (pierwszeństwo przyznano m.in. dziecku: którego oboje rodziców pracują; którego miejscowość zamieszkania mieści się najbliżej siedziby przedszkola; które posiada rodzeństwo uczęszczające do przedszkola).

Przypomnieć należy również, że w roku szkolnym 2014/2015 dzieci 6-letnie objęte były obowiązkiem szkolnym. Po zmianie przepisów zniesiono ten obowiązek i od 1 września 2016 r. do szkół pójdą dzieci 7-letnie. W efekcie tych zmian Gmina Sulików musiała zapewnić w przedszkolu 29 miejsc dla sześciolatków, których rodzice skorzystali z prawa wyboru i zdecydowali o pozostawieniu ich w przedszkolu. Rodzice sześciorga 6-latków zdecydowali, że od września ich dzieci zasiądą w ławkach pierwszej klasy.

Warto dodać, że poprzedni rok był pierwszym od lat w Gminie Sulików, w którym wszystkie zapisane dzieci znalazły miejsce w przedszkolu. Przejście do zasad, w których rodzice mają prawo zdecydować o realizacji obowiązku szkolnego 6-letnich pociech spowodowało wzrost liczby zapisanych do przedszkola dzieci a w konsekwencji powstanie listy rezerwowej dzieci oczekujących na przyjęcie.
W chwili obecnej alternatywą jest oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Biernej, który dysponuje wolnymi miejscami i jest w stanie przyjąć wszystkie dzieci oczekujące na miejsce w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie. Jeśli zajdzie konieczność władze gminy podejmą niezbędne działania, by zapewnić możliwość edukacji przedszkolnej w szerszym zakresie.

« powrót