Dzisiaj jest czwartek, 6 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Sława, Jakub, Oktawian, Stefan, Wincenty

Informacja o Stypendiach Pomostowych

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu Agencji Nieruchomości Rolnych jako organizatora wstępnej rekrutacji kandydatów w raku Akademickim 2016/2017 kontynuuje realizację Programu XV edycji „Stypendia Pomostowe”.

Program skierowany jest do maturzystów, którzy:
Ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2016 r. i spełniają łącznie następujące kryteria:
- dostaną się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polską;
- osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 pkt. , liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu;
- są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
- pochodzą z rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1 295,00 zł lub 1 480,00 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2016 r.).

Nabór stypendiów będzie przeprowadzony ściśle według zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla stypendystów w roku akademickim 2016/2017 Segment I A (wraz z załącznikiem) dostępny jest na stronie internetowej Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości - www.stypendia-pomostowe.pl

UWAGA!!!

Kandydaci do stypendium wypełniają wnioski on-line na stronie http://www.stypendia-pomostowe.pl Aplikacja internetowa będzie aktywna od 1 lipca 2016 r. do 17 sierpnia 2016 r. do godz. 16:00, następnie wydrukowany z systemu wniosek, wraz z wyżej wymienionymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do najbliższego względem zamieszkania Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych do 24 sierpnia 2016 r. 

Oddział Terenowy ANR następnie przekazuje złożone wnioski wraz z kompletem dokumentów do Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości do dnia 1 września 2016 r.

« powrót