Dzisiaj jest wtorek, 7 lipca 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Benedykt, Cyryl, Metody, Estera, Kira, Rudolf

Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Sulików

W lutym br. Gmina Sulików złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach konkursu pn. "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" zorganizowanego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu projekt pn. "Budowa placu zabaw w Studniskach Dolnych i Małej Wsi Dolnej" uzyskał dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 30 tys. zł.

Plac zabaw w Studniskach Dolnych powstanie w pobliżu zagospodarowanego wcześniej terenu świetlicy wiejskiej, na terenie którego znajduje się wybudowana wcześniej altana, wyremontowany drewniany trakt przy grobli zbiornika wodnego oraz ławki i grill. Obecnie trwają prace ziemne przygotowujące teren pod realizację inwestycji, w ramach której zaplanowano zakup urządzeń zabawowych wraz z ogrodzeniem terenu.

Z kolei do istniejącego placu zabaw w Małej Wsi Dolnej, w ramach projektu, zaplanowano dokupienie i ustawienie nowych urządzeń zabawowych, m.in. karuzeli, huśtawek, bujaków, a także doposażenie w ławki. Ponadto teren pod istniejącą wiatą zostanie częściowo utwardzony kostką betonową, a w pobliżu ustawiona zostanie grillo - wędzarnia. Gmina Sulików obecnie jest na etapie wyłonienia wykonawcy robót.

Na wniosek Wójta, Rada Gminy Sulików zabezpieczyła w budżecie na ten cel środki w wysokości 100 tys. zł., część z nich pochodzi z funduszu sołeckiego sołectw.

Wychodząc naprzeciw najmłodszym mieszkańcom sołectwa, również w Starym Zawidowie na działce obok remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, zaplanowano budowę miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży. W związku z tym opracowana została dokumentacja techniczna oraz uzyskano wszystkie niezbędne z tą inwestycją uzgodnienia i pozwolenia. Aktualnie rozpoczęły się prace ziemne pod budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 75 tys. zł. z czego w bieżącym roku sołectwo ze środków z funduszu sołeckiego przeznaczyło na ten cel kwotę 20 tys. zł.

Z kolei w sołectwie Mała Wieś Górna planowana jest inwestycja pn. "Przeniesienie placu zabaw w Małej Wsi Górnej". W jej ramach przewiduje się przeniesienie wcześniej zamontowanych urządzeń zabawowych na nowo zagospodarowany teren w centrum miejscowości. W roku bieżącym Gmina Sulików opracowała dokumentację techniczną oraz wystąpi o niezbędne pozwolenia na realizację inwestycji. Obecnie rozpoczęły się na tym terenie wstępne prace ziemne. Środki na realizację zadania pochodzą z funduszu sołeckiego.

W bieżącym roku także w sołectwach Wilka Bory oraz Wrociszów Dolny część środków z funduszu sołeckiego przeznaczona została na doposażenie istniejących już placów zabaw. Koszt zakupu nowych urządzeń w Wilce Bory to blisko 5 tys. zł, a we Wrociszowie Dolnym przeznaczone zostanie na ten cel 10 tys. zł.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców sołectwa Miedziana" Gmina Sulików przystąpiła z kolei do budowy części ogrodzenia placu zabaw od strony jezdni na kwotę 5 tys. zł. Prace z tym związane zostaną wykonane do końca sierpnia bieżącego roku.

« powrót