Dzisiaj jest wtorek, 19 lutego 2019 r.
Imieniny obdchodzą: Arnold, Józef, Konrad, Henryk, Marceli, Mirosław

Przebudowa drogi gminnej Wilka – Wrociszów i drogi do Ksawerowa

W sierpniu br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dostępne środki na ten cel to kwota ponad 15 mln euro. Umowy będą zawierane w kolejności wynikającej z listy rankingowej do wysokości limitu środków na ten cel. Na liście tej znalazły się, choć na odległych miejscach, oba zadania, na realizację których Gmina Sulików złożyła wnioski o dofinansowanie. W tym miejscu należy dodać, że kryteriami decydującymi o kolejności na liście rankingowej były m.in. stopa bezrobocia w powiecie, dochód podatkowy Gminy, a także liczba mieszkańców korzystających z nowopowstałej infrastruktury. Przypomnijmy, że Władze Gminy zaplanowały gruntowny remont dróg: Wrociszów - Wilka i drogi do Ksawerowa. Obie drogi są w bardzo złym stanie technicznym, a koszt ich remontu przekracza możliwości finansowe budżetu gminy. Na zadania te zabezpieczono w budżecie gminy ponad 700 tysięcy złotych. Na obecną chwilę wykonana została dokumentacja techniczna. Gmina rozważa także możliwość pozyskania dofinansowania na ten cel z innego źródła.

Lista rankingowa: 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/PROW_2014-2020/Informacje/2016.08.08_LR_PU_drogi/2016.08.04_lista_rankingowa_drogi.pdf

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/PROW_2014-2020/Informacje/2016.08.08_LR_PU_drogi/2016.08.04_uchwala_LR_PU_drogi_lokalne.pdf

« powrót