Dzisiaj jest piątek, 24 maja 2019 r.
Imieniny obdchodzą: Joanna, Zuzanna, Maria, Milena, Zdenka

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sulików

Informujemy, że Gmina Sulików przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2016-2020, będącego dokumentem koncentrujący się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Dokument pozwoli mieszkańcom, przedsiębiorcom i innym podmiotom gospodarczym ubiegać się o dofinansowania ze środków krajowych i europejskich. Dla prawidłowego wykonania Planu konieczne jest pozyskanie informacji dotyczących źródeł ciepła, zużycia paliw i energii w budynkach oraz określenie emisji gazów cieplarnianych. Aby jak najlepiej określić potrzeby naszej Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy wszystkim Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w Programach wdrażanych przez Gminę.


Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną informację dla nas o możliwościach poprawy jakości powietrza w naszej Gminie. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zlecone zostało firmie Tomasz Śliwiński Efektywniej., która odpowiedzialna będzie za przebieg ankietyzacji, której wyniki posłużą do realizacji Planu.


Wypełnioną ankietę należy dostarczyć jak najszybciej w jeden z poniższych sposobów:
1. Osobiście do Urzędu Gminy w Sulikowie
2. Przesłać pocztą na adres: Tomasz Śliwiński Efektywniej. pl. Powstańców Śląskich 15/1, 53-333 Wrocław
3. Przesłać drogą elektroniczną na adres: pgn@efektywniej.pl

« powrót