Dzisiaj jest wtorek, 19 lutego 2019 r.
Imieniny obdchodzą: Arnold, Józef, Konrad, Henryk, Marceli, Mirosław

Fundusz sołecki na 2017 rok rozdysponowany

W Gminie Sulików zakończył się cykl zebrań wiejskich, na których mieszkańcy sołectw decydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego.

W zebraniach, na zaproszenie Sołtysów poszczególnych wsi, uczestniczył Wójt Gminy Robert Starzyński. Odpowiadał na pytania, rozwiewając wątpliwości dotyczące możliwości rozdysponowania funduszu sołeckiego, a także przekazał informacje i udzielił odpowiedzi na inne istotne dla mieszkańców sołectw kwestie.

Fundusz sołecki to środki pochodzące z budżetu gminy, oddane do dyspozycji sołectwa, mające służyć poprawie warunków życia mieszkańców. Wysokość środków na fundusz, jest ustalana corocznie i zależy od liczby mieszkańców sołectwa oraz bieżących dochodów gminy. Do podziału na 2017 r. między 16 sołectwami było 286 372,59 zł. Najwięcej środków z racji ilości mieszkańców otrzymało sołectwo Sulików - 35 163,63 zł, a najmniej sołectwo Wilka Bory - 7 806,33 zł.

Sołectwa postanowiły przeznaczyć otrzymane środki, m.in. na zagospodarowanie terenów centrum miejscowości, utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, partycypację w kosztach utrzymania świetlic wiejskich, zakup sprzętu i wyposażenia, na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na organizację imprez integracyjnych. Realizacja zadań, jakie mieszkańcy gminy wyznaczyli w ramach funduszu sołeckiego, rozpocznie się w przyszłym roku.

« powrót