Dzisiaj jest niedziela, 19 maja 2019 r.
Imieniny obdchodzą: Iwo, Piotr, Mikołaj, Celestyna, Urban, Iwona

Nabór wniosków o dofinansowanie

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nr ogłoszenia o naborze: 1/2016 - Zakładanie działalności gospodarczych

Nr ogłoszenia o naborze: 2/2016 - Rozwój działalności gospodarczych

Nr ogłoszenia o naborze: 3/2016 - Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna

Nr ogłoszenia o naborze: 4/2016 - Rewitalizacja lokalnych zasobów

Nr ogłoszenia o naborze: 1/2016/G - Grantu : Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej: podnoszenie aktywności społecznej podmiotów życia społecznego (doposażenie działalności zespołów folklorystycznych, sportowych, lokalnych itp.)

Termin naboru wniosków: 05.12.2016 -19.12.2016r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lgdpartnerstwoizerskie.pl lub w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, tel. 757813163, e-mail:biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl

Link do ogłoszeń :

http://lgdpartnerstwoizerskie.pl/ogloszenia-o-naborze,a2529.html

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

« powrót