Dzisiaj jest niedziela, 19 maja 2019 r.
Imieniny obdchodzą: Iwo, Piotr, Mikołaj, Celestyna, Urban, Iwona

Gmina Sulików stara się o kolejne środki zewnętrzne

W grudniu br. Gmina Sulików złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie projektu pn. "Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni w budynkach gminnych" w ramach poddziałania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

W miejscowościach Wilka i Wrociszów Dolny nie ma istniejących, zbiorowych sieci wodociągowych, a mieszkańcy korzystają z indywidualnych ujęć wód podziemnych. Projekt zakłada przyłączenie do istniejącej komunalnej sieci wodociągowej Zawidów miejscowości Wilka, natomiast Wrociszów Dolny przyłączony zostanie do Ksawerowa. Obie miejscowości zostaną również połączone ze sobą siecią wodociągową. Ponadto w ramach projektu wybudowane zostaną trzy biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków w budynkach gminnych w Radzimowie Górnym, Biernej oraz Biernej Nowoszyce.

Obecnie Gmina oczekuje na weryfikację wniosku. Na podstawie kosztorysów, koszt inwestycji to kwota ponad 3 mln zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota 2 mln zł.

« powrót