Dzisiaj jest wtorek, 4 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Dominik, Dominika, Jan, Protazy

Nabór wniosków na usuwanie azbestu

Wójt Gminy Sulików informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków na rok 2017 w ramach programu - Program Priorytetowy NFOŚiGW p.t.: "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest". 

Gmina Sulików zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu, obejmujących koszty załadunku, transportu i unieszkodliwienia.  Zgodnie z Regulaminem dofinansowania zadań z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Sulików (Zarządzenie Nr II.141.2016 Wójta Gminy Sulików z dnia 21 stycznia 2016 r., zmienione zarządzeniem nr II.150.2016 z dnia 9 lutego 2016 r.) dofinansowanie nie będzie obejmowało przedsięwzięć związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest,  zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego, jak i również wykonania dokumentacji technicznej.

            W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Sulików, w ramach konkursu WFOŚIGW  może pokryć 85% kosztów kwalifikowanych, pozostała część zostanie sfinansowana z budżetu Gminy Sulików. Zgodnie z warunkami określonymi przez WFOŚiGW zadanie powinno być zrealizowane w terminie do 15 września 2017 r.

            Osoby zainteresowane proszone są o składnie wniosków do Urzędu Gminy Sulików, w terminie do dnia 31.01.2017 r. i o zapoznanie się z Regulaminem dofinansowania zadań z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Sulików (wnioski, regulamin dostępne w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gmin Sulików lub pod adresem sulikow.pl).

            Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania, gdyż realizacja uzależniona jest  od otrzymania przez Gminę Sulików dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu oraz od możliwości finansowych Gminy.

 Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików (pokój 108), lub pod numerem telefonu: 75 77 87 288, osoba do kontaktu - Marta Brzozowska, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

« powrót