Dzisiaj jest wtorek, 4 sierpnia 2020 r.
Imieniny obdchodzą: Dominik, Dominika, Jan, Protazy

Struktura ludności w gminie w 2016 r.

Rozpoczął się nowy rok, a w związku z tym w wielu dziedzinach dokonywane jest podsumowanie roku minionego. Liczba ludności w Gminie Sulików według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 6125 mieszkańców, z czego 3073 to kobiety, a 3052 to mężczyźni. Jest to o 65 mieszkańców mniej, niż w roku ubiegłym (31.12.2015 r.).

Największym sołectwem, zarówno ze względu na liczbę mieszkańców jak i powierzchnię, jest Sulików i łącznie liczy 1958 mieszkańców. Z kolei najmniejszym jest sołectwo Wilka Bory i liczy 22 mieszkańców. Liczbę ludności zamieszkującą poszczególne sołectwa obrazuje poniższy wykres:

W 2016 rok urodziło się 59 dzieci. Zmarło natomiast 71 osób. Jest to porównywalna liczba jak w roku 2015 - 60 urodzeń i 69 zgonów.
Biorąc pod uwagę przedziały wiekowe, statystyka ludności przedstawia się następująco:
grupa osób młodszych, tj. w wieku 0 - 19 lat stanowi 1331 mieszkańców (646 kobiet i 685 mężczyzn);
w wieku produkcyjnym: 20 - 40 lat - 2007 osób (962 kobiet i 1045 mężczyzn)
                                   41 - 64 lat - 1996 osób (991 kobiet i 1005 mężczyzn).
Grupa osób starszych tj. 65 lat i więcej stanowi 791 mieszkańców (474 kobiet i 317 mężczyzn).

Czworo najstarszych mieszkańców naszej gminy osiągnęło wiek 97 lat. Są to mieszkańcy Radzimowa Górnego, Studnisk Dolnych, Biernej i Starego Zawidowa.             

« powrót