Dzisiaj jest poniedziałek, 12 listopada 2018 r.
Imieniny obdchodzą: Renata, Witold, Mateusz, Konrad
Aktualności
Dzień Seniora
Dzień Seniora
16.10.2015

Jak co roku, w miesiącu październiku, seniorzy z terenu Gminy Sulików na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie spotykają się na wspólnym świętowaniu Dnia Seniora.

więcej »
Info
Trening alarmowy
13.10.2015

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr BZ-ZKSO.642.102.2015.RC z dnia 9 października br. dot. ćwiczenia pk.: „RENEGADE - SAREX” informujemy, iż w ramach w/w ćwiczenia odbędzie się trening powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza.

więcej »
Wyprawka 2013
Wsparcie finansowe dla Gminy Sulików
06.10.2015

Gminie Sulików przyznane zostało wsparcie finansowe w ramach rządowego programu "Książki naszych marzeń". Celem programu jest promocja czytelnictwa wsród dzieci i młodzieży.

więcej »
Porozumienie OSP
Porozumienie jednostek OSP partnerskich gmin
24.09.2015

Wieloletnia współpraca Gminy Sulików z partnerską Gminą Hohendubrau z Niemiec zaowocowała podpisaniem w dniu 21 września br. wzajemnej umowy partnerskiej pomiędzy jednostką OSP Studniska Dolne i OSP Hohendubrau.

więcej »
Jubilaci
70 lat razem
16.09.2015

Państwo Genowefa i Stanisław Cedro z Sulikowa w dniu 9 września br. obchodzili Kamienne Gody, czyli 70-lecie pożycia małżeńskiego.

więcej »
Info
Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
15.09.2015

Informacja dotycząca zasad udzielnia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla producentów rolnych w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę.

 

więcej »
Anr
Pomoc dla rolników dotkniętych suszą
11.09.2015

Agencja Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu informuje o możliwości składania wniosków przez rolników, którzy ponieśli szkody spowodowane suszą, o odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

więcej »
Sołtys
Terminy zebrań wiejskich
10.09.2015

Zbliżają się terminy zebrań wiejskich, podczas których mieszkańcy 16 sołectw Gminy Sulików zadecydują o podziale środków z funduszu sołeckiego na 2016 rok. 

więcej »