Dzisiaj jest czwartek, 1 czerwca 2023 r.
Imieniny obdchodzą: Jakub, Justyn, Konrad, Hortensja, Aniela, Gracja
Aktualności
KRUS
List Prezesa KRUSu
18.08.2016

Poniżej zamieszczamy list Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pana Jacka Dubińskiego dotyczący przestrzegania podstawowych zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

więcej »
Wyprawka 2013
Wyprawka szkolna 2016
02.08.2016

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom  z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

więcej »
Punkt informacyjny
Środa z Funduszami na rozpoczęcie działalności gospodarczej
26.07.2016

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na organizowane w ramach cyklu spotkań dla potencjalnych beneficjentów spotkanie informacyjne  pt.  "Środa z Funduszami na rozpoczęcie działalności gospodarczej."

więcej »
Info
Trening systemu wczesnego ostrzegania
22.07.2016

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.642.15.2016.BR z dnia 20 lipca br. dot. przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego (Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 lipca 2016 r.) informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2016 r. w ramach w/w treningu zostaną wyemitowane sygnały alarmowe. 

więcej »
Badanie wzroku
Badanie wzroku w Sulikowie
22.07.2016

W dniu 01.08.2016 r. w Ośrodku Zdrowia w Sulikowie (ul. Wojska Polskiego 18) w godzinach od 13:00 do 17:00 odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy zadeklarowanych w NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego w Sulikowie.

więcej »
stypendia pomostowe
XIV edycja Programu Stypendiów Pomostowych na Dolnym Śląsku - rok akademicki 2016/2017
18.07.2016

Stypendia pomostowe skierowane są do uzdolnionych maturzystów, którzy po raz pierwszy podeszli i zdali egzamin maturalny w roku 2016, mieszkają w małych miejscowościach Dolnego Śląska (poniżej 20 tys. mieszkańców) oraz dostali się na I rok studiów dziennych magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia do nadawania tytułu naukowego magistra.

więcej »
Święto Policji
Święto Policji
18.07.2016

Z okazji Święta Policji przypadającego 24 lipca, Samorząd Gminy Sulików składa szczere i serdeczne życzenia wszystkim Policjantom oraz pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu, a w szczególności Posterunku Policji w Zawidowie.

więcej »
Info
Ogłoszenie o przetargu
15.07.2016

Sulików: Dowozy i odwozy uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018.

więcej »
Meteo
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 66
14.07.2016

Ważność: od godz. 12:00 dnia 14.07.2016 do godz. 24:00 dnia 14.07.2016, Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1, Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, z porywami do 90 km/h, z południowego zachodu.

więcej »
GUS
Statystyczne badania ankietowe
11.07.2016

Główny Urząd Statystyczny (GUS), zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej, corocznie wprowadzanym rozporządzeniem Rady Ministrów, przeprowadza na terenie całego kraju, przy pomocy ankieterów i teleankieterów, statystyczne badania ankietowe.

więcej »