Dzisiaj jest niedziela, 28 listopada 2021 r.
Imieniny obdchodzą: Lesław, Zdzisław, Jakub, Stefan, Grzegorz, Natalia, Roma

Kontynuacja przebudowy drogi w Studniskach

Rada Gminy Sulików podjęła podczas czerwcowej sesji uchwałę w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgorzeleckiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2380D relacji Studniska Dolne - Studniska Górne na odcinku 1000mb w km 1 + 0,15 do km 2 + 015". 

Gmina Sulików dofinansuje inwestycję w wysokości 25 % kosztów zadania inwestycyjnego, tj. kwotą ok. 225 tysięcy zł. Wsparcie to umożliwi Powiatowi Zgorzeleckiemu, zarządcy drogi, wyremontowanie nawierzchni drogi, przebudowę przepustów i zjazdów na posesje. Prace mają być zakończone w miesiącu lipcu br.

Przebudowa drogi w Studniskach rozpoczęła się z początkiem czerwca. Jest to kontynuacja prac wykonanych pod koniec 2014 r., kiedy przebudowany został pierwszy kilometr tej drogi, przy udziale środków z budżetu Gminy Sulików. Droga Nr 2380D ma status drogi powiatowej i to Starostwo odpowiada za jej stan. Rozpoczęcie prac związanych z remontem spowodowało zgłaszanie za pośrednictwem Urzędu Gminy uwag mieszkańców Studnisk do prowadzenia prac przez wykonawcę. Wójt Gminy Robert Starzyński spotkał się z wykonawcami i przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, by omówić warunki wykonywanych prac oraz korzystanie z objazdu drogą wewnętrzną. Z uzyskanych od wykonawcy informacji wynika, że wystąpi konieczność zamknięcia przejazdu pod wiaduktem kolejowym na okres trzech tygodni. Wykonawca został zobowiązany również do utrzymania we właściwym stanie drogi objazdowej i oddania jej w należytym stanie po zakończeniu prac.

W sprawie remontu odbyło się również spotkanie z mieszkańcami Studnisk, przy obecności Wójta, Starosty Zgorzeleckiego, pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego oraz wykonawcy. Mieszkańcy mieli możliwość usłyszenia o planach wykonawcy oraz wypowiedzenia się w sprawie remontu drogi. W trakcie spotkania poruszono m.in. temat przejazdu pod wiaduktem kolejowym po wykonaniu remontu drogi oraz kwestie niektórych rozwiązań technicznych, które mogą utrudnić mieszkańcom użytkowanie posesji po wykonaniu tych prac. Rozmawiano także o kwestii bezpieczeństwa na drodze wewnętrznej, którą będą odbywać się objazdy oraz sposobie utrzymywania jej przejezdności. Obecna na spotkaniu Starosta Zgorzelecki zobowiązała się do wyjaśnienia uwag i spornych kwestii zgłaszanych przez mieszkańców.

« powrót