Dzisiaj jest niedziela, 28 listopada 2021 r.
Imieniny obdchodzą: Lesław, Zdzisław, Jakub, Stefan, Grzegorz, Natalia, Roma

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Sulików

W dniu 28 lutego 2018 roku o o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików odbędzie się sesja Rady Gminy Sulików.

OGŁOSZENIE

DNIA 28 LUTEGO 2018 ROKU
O GODZ. 1430
W SALI KONFERENCYJNEJ
URZĘDU GMINY SULIKÓW
ODBĘDZIE SIĘ
SESJA RADY GMINY SULIKÓW 

Planowany porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
3. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał:
5.1 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
5.2 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
5.3 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2018 rok.
6. Pytania i wnioski radnych.
7. Pytania i wnioski sołtysów.
8. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
9. Sprawy różne i informacje.        

« powrót