Dzisiaj jest poniedziałek, 27 czerwca 2022 r.
Imieniny obdchodzą: Maryla, Władysław, Maria, Cyryl, Cyprian, Emanuela

Wspólnie obradowali nad gospodarką odpadami

W dniu 28 listopada br. przedstawiciele 14 gmin wzięli udział w zorganizowanym posiedzeniu w Lubaniu, aby zawrzeć aneks do porozumienia w ramach wspólnej gospodarki odpadami. 

W świetle nowych przepisów na gminach ciąży obowiązek zorganizowania systemu zagospodarowania odpadów, tj. do ich zbiórki, transportu, aż po przetwarzanie zgodnie ze standardami unijnymi i krajowymi. Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych z Lubania podjął działania aby wybudować instalację do przetwarzania odpadów komunalnych i w ten sposób rozwiązać problem utylizacji odpadów przez sąsiednie gminy.

Jak wiemy 14 kwietnia 2011 roku Gmina Sulików wraz z Gminą Zgorzelec przystąpiły do porozumienia międzygminnego z Miastem Lubań w kwestii wspólnej realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji do kompostowania odpadów pochodzenia biologicznego. W pojedynkę samorządom trudno sprostać wymogom Unii Europejskiej, stąd decyzja gmin o przeznaczeniu wkładu pieniężnego w budowę wspólnej instalacji. Do porozumienia przystąpiły również samorządy m.in.: Gmina Wiejska Lubań, Gmina Platerówka, Gmina Miejska Zawidów, Gmina Leśna, Gmina Nowogrodziec, Gmina i Miasto Pieńsk, Gmina i Miasto Węgliniec, Miasto Zgorzelec, Gmina Gryfów Śląski, Gmina Olszyna i Gmina Siekierczyn.

Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń w sprawie opracowywania przepisów prawa miejscowego w świetle nowej ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi. Obecnie we wszystkich gminach, organy uchwałodawcze-Rady Gmin podejmują obowiązkowe uchwały wprowadzające nowe przepisy związane z wywozem odpadów komunalnych. Miejscowe prawo ma m.in. określać: wysokość opłat za wywóz nieczystości, regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwały muszą być podjęte przez gminy do 31 grudnia 2012 r. O obowiązkach mieszkańców, jakie wynikają z nowej ustawy będziemy Państwa informować w odrębnych artykułach.

« powrót