Dzisiaj jest poniedziałek, 8 sierpnia 2022 r.
Imieniny obdchodzą: Cyprian, Dominik, Emilian, Iza, Rajmund, Seweryn

Absolutorium dla Wójta Gminy Sulików

Rada Gminy Sulików 15 lipca br. na XVI w obecnej kadencji sesji Rady Gminy Sulików udzieliła Wójtowi - Robertowi Starzyńskiemu absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r.

Wcześniej przedstawione zostały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików. Podczas sesji odbyła się również debata, dotycząca „Raportu o stanie Gminy”, zakończona udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2019 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Sulików, podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików.

Po podjęciu uchwały Wójt Gminy Sulików złożył szczególne podziękowania Skarbnik Gminy Sulików Agnieszce Żukowskiej i Sekretarz Gminy Sulików - Elżbiecie Piotrowskiej.

Dziękował także kierownikom jednostek organizacyjnych oraz zatrudnionym tam pracownikom, pracownikom Urzędu Gminy Sulików, radnym i sołtysom, przy pomocy których odbywała się realizacja budżetu.

« powrót