Dzisiaj jest czwartek, 27 stycznia 2022 r.
Imieniny obdchodzą: Ilona, Przybysław, Aniela, Jerzy, Julian, Przemysław

Grant „PPGR” – ważna informacja dla osób, które zgłosiły się do projektu

Gmina Sulików stara się o pozyskanie środków na zakup komputerów dla dzieci i wnuków byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - Cyfrowa Gmina.

Dlatego uprzejmie informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które uruchomiło program wsparcia dla dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, wprowadziło ZMIANY ZASAD weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu.
 
Wymogiem obligatoryjnym stało się:
 
1. Potwierdzenie zamieszkania Gminy PPGR (przedłożenie dokumentu, np.: potwierdzenie ze szkoły w formie oświadczenia, kserokopia legitymacji szkolnej ucznia, kserokopia opłaty za śmieci, itp.)
 
2. Potwierdzenie pokrewieństwa w linii prostej (przedłożenie dokumentu, np.: odpis aktu stanu cywilnego, odpis aktu urodzenia, odpis aktu zgonu, itp.)
 
3. Potwierdzenie faktu pracowania w PGR (przedłożenie dokumentu, np.: zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy w PPGR, legitymacje służbowe, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentowych byłych pracowników PPGR, zaświadczenie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, itp.)
 
4. Potwierdzenie nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (tj. w 2020r. i 2021r.) sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania tych rzeczy (przedłożenie dokumentu, np.: zaświadczenie ze szkoły, w której uczy się dziecko, potwierdzenie zestawienia uczniów otrzymane ze szkoły informujące o nieotrzymaniu tego rodzaju wsparcia, potwierdzenie od ARiMR, itp.)
 
Dostarczenie dokumentów jest obowiązkowe. Ich brak będzie uznawany jako dokumentacja niekompletna!
 
Powyższe dokumenty należy przedłożyć w Urzędzie Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, pok. 107 do dnia 14.12.2021 r. do godz. 10:00 (liczy się data wpływu).
« powrót