Dzisiaj jest czwartek, 27 stycznia 2022 r.
Imieniny obdchodzą: Ilona, Przybysław, Aniela, Jerzy, Julian, Przemysław

Budżet Gminy Sulików na 2022 rok uchwalony

Rada Gminy Sulików na sesji w dniu 30 grudnia 2021 roku uchwaliła budżet Gminy Sulików na rok 2022. W przyjętej uchwale budżetowej dochody zostały zaplanowane w wysokości 26 614 873,00 zł, natomiast wydatki w kwocie 27 821 153,00 zł.

Największy udział po stronie dochodów stanowią dochody własne są to m.in. udziały w podatkach dochodowych oraz podatki i opłaty lokalne. Na drugiej pozycji w dochodach znajduje się subwencja ogólna i w dalszej kolejności dotacje celowe. Wśród zaplanowanych w budżecie wydatków najwięcej pochłoną zadania związane z Oświatą i wychowaniem tj. ponad 9,2 mln zł. Na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydane będzie ponad 4,1 mln zł, na zadania związane z Rodziną zaplanowano ponad 3,8 mln zł, a na Pomoc społeczną - blisko 2,1 mln zł.
 
Na zadania inwestycyjne w 2022 roku zaplanowano kwotę ponad 2,5 mln zł, większość z nich zrealizowana zostanie przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych. Jednymi z najważniejszych są:
- budowa sieci wodociągowej w Starym Zawidowie i Wielichowie,
- budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej.
 
Budżet na rok 2022 zakłada także:
- budowę infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (m.in. instalacje fotowoltaiczne) na obiektach publicznych Gminy Sulików (budynkach Urzędu Gminy w Sulikowie, Szkoły Podstawowej w Sulikowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie, świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych, Wrociszowie Górnym i Mikułowej),
- przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sulikowie (odcinek drogi łączącej Sulików i Wrociszów Dolny),
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. 8 Maja w Sulikowie,
- modernizację SP w Biernej (wykonanie elewacji budynku),
- utworzenie w SP Sulików i SP Bierna Laboratoriów Przyszłości (zakup wyposażenia technicznego potrzebnego m.in. w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych
i technicznych),
- realizację projektu „Cyfrowa Gmina” (m.in. zakup zestawów komputerowych na potrzeby bieżącej działalności Gminy Sulików),
- wymianę ogrodzenia przy budynku Przedszkola Publicznego w Sulikowie,
- wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg wewnętrznych w: Małej Wsi Dolnej, Miedzianej, Radzimowie Górnym, Radzimowie Dolnym, Sulikowie, Wilce Bory, Wrociszowie Dolnym i Skrzydlicach.
« powrót